Fractie in Actie: oktober 2013

Het is weer begrotingstijd. Dat betekent ‘overuren maken’. Op zichzelf genomen mogen we best tevreden zijn met de resultaten. Ondanks de crisis en aanzienlijke bezuinigen ligt Rijswijk er nog steeds keurig bij. We hebben ons ten doel gesteld om het rijke voorzieningenniveau te handhaven en zijn daarin geslaagd. In Rijswijk is het goed wonen en werken. Het gaat zelfs lukken om de lokale lasten wat terug te dringen. We kunnen de belofte gestand doen om de lokale lasten (ruim) onder het gemiddelde van Haaglanden te houden. Op economisch gebied trekt onze wethouder, René van Hemert, er hard aan om nieuwe bedrijven, groot en klein, naar Rijswijk te trekken. Dit begint vruchten af te werpen. Verder verloopt de ontwikkeling van RijswijkBuiten succesvol. In Rijswijk wordt gebouwd!

Is dit alles toeval? Nee natuurlijk. Rijswijk is een liberale stad. Jarenlang consistent bestuur met een heldere liberale lijn: de stad schoon heel en veilig, aantrekkelijk woon- en werkklimaat, goede bereikbaarheid van zowel de stad als de gemeente, goede service; kortom: waar voor je geld. We hebben daar als VVD steeds op ingezet en ook bij deze begrotingsbehandeling zal dit onze inzet zijn.

Soms wordt de VVD verweten ‘geen visie’te hebben, geen ‘totaalplaatjes’ en ‘stippen op de horizon’. De kritiek komt doorgaans uit de hoek van mensen die één ideaal en vastomlijnd beeld hebben van hoe de samenleving er volgens hen uit zou moeten zien. Zij geloven dat de samenleving naar dat ideaalbeeld moet worden gemodelleerd, en dat deze ‘maakbaar’is. Dit zijn de gelovers in één Waarheid en één Weg. De geschiedenis heeft keer op keer bewezen dat de strijders die slechts vanuit één werkelijkheid willen regeren uiteindelijk een onaangename totalitaire samenleving nastreven waarin iedereen dient te denken en handelen volgens de opgelegde doctrine. Vrijheid is ver te zoeken en (economische) voorspoed al evenmin.

Voor de liberalen is er niet één waarheid en één enige heilzame weg. Wij handelen vanuit liberale beginselen: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Of, vrij vertaald, volgens het basisprincipe van mijn moeder: “Wat Gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. 

Actuele zaken.

In de Rijswijkse actualiteit spelen een paar belangrijke zaken. Zo zoeken we nog steeds naar een realistische oplossing voor de oude stadhuis locatie. Wat de VVD betreft is dit geen dossier waar we dogmatisch in zitten. Wél is belangrijk dat het een realistische en betaalbare optie is. Opvallend is dat er raadsfracties zijn die Rijswijk willen verleiden investeringen te doen die zij zelf vanuit de eigen portemonnaie nooit zouden overwegen. Dat is niets meer en niets minder dan goede sier maken op uw kosten. Dat is in elk geval geen weg die de VVD voorstaat. Ook is er een raadsfractie die eerder ten volle verantwoordelijk was voor de verhuizing naar het huidige stadhuis. Nu, nu het politiek/populistisch interessant is, roept men ineens dat het Oude Stadhuis - tot elke prijs? - behouden moet blijven en zelfs terugkeer moet worden overwogen. Weinig geloofwaardig, vindt u niet?

Nog zo’n dossier is de TH-lokatie. Zo’n 8 jaar geleden was overeengekomen dat diverse scholen in Rijswijk hier gezamenlijk in zouden trekken. Door het eindeloos dralen van de verantwoordelijk portefeuillehouder vergleed het ‘momentum’ om de afspraken waar te maken. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt, met als gevolg dat de TH lokatie aan de Lange Kleiweg, die de gemeente wel heeft aangekocht, nu leeg staat. René van Hemert is als wethouder economische zaken hard bezig hiervoor een oplossing te zoeken.

De meest majeure ontwikkeling is de zogenaamde ‘decentralisatie’ van de Jeugdzorg en de AWBZ en belangrijke nieuwe wetgeving op het gebied van Werk en Inkomen. De VVD ziet hierin grote kansen om, als gemeente gezamenlijk met bedrijfsleven, zorg en onderwijs, verbindingen te leggen, die voor ons als liberalen logisch zijn, maar waar andere, meer verkokerd denkende partijen,  niet van nature slagvaardig zijn. De verbinding tussen, in jargon, het economische domein, het domein van werk en inkomen en het ‘sociale domein’ is de belangrijkste uitdaging voor de komende periode. Dus niet simpelweg de bordjes verhangen, maar duidelijk door schotten en heilige huizen heen breken. Daar is moed voor nodig en de ambitie om daadwerkelijk anders te denken en met andere partijen samen te werken. Eigenlijk dus typisch een VVD-klus!

En verder, als u de kranten leest of de sociale media volgt, kibbelen sommige partijen door over diverse andere zaken, zoals de pizzeria in het Rijswijkse bos. Het is de charme van dorpspolitiek. Don Camillo in Rijswijk! Pastoor Jense tegen volksstrijder Braam?  Ik kan niet wachten op de volgende aflevering!

Met vriendelijke groet,

Arthur Sterk

Fractievoorzitter VVD Rijswijk