Een mooie tijd

Vanaf het begin van het millennium was ik passief ik lid van de VVD, tot zo'n negen jaar geleden Rob Verboom, toenmalig bestuurslid van de afdeling, mij in de avonduren opbelde en vroeg of ik misschien interesse had om mij actief in zetten voor de Rijswijkse VVD. Een bijzonder nuttige manier van werven zo bleek, gewoon eens even bellen met je leden, want dat had succes! Binnen een jaar stond ik op kieslijst en was lid van de campagnecommissie, het was een soort spoedcursus lokale politiek. Na de in 2006 wat teleurstellende gemeenteraadsverkiezingen werd ik fractiemedewerker. Een leuke en leerzame periode binnen een bekwame fractie.

Na afronding van een cursus gemeenteraadslid die ik in het najaar van 2006 volgde, bleek mijn vrouw ernstig ziek te zijn. Ondanks deze moeilijke en verwarrende tijd bleef ik toch nog enige tijd met de fractie meedraaien. Toen bleek dat haar kanker vergevorderd was en haar toestand geleidelijk verslechterde, verzocht ik fractievoorzitter Arthur Sterk om mij tijdelijk op non actief te stellen.

Kort nadat Michele in 2008 overleed stelde ik mij weer beschikbaar voor de Rijswijkse VVD en naam plaats in het bestuur onder toenmalig voorzitter Hans Vrind.

In aanloop naar de verkiezingen van 2010 nam ik plaats in de kandidaatstellingscommissie, een mooie maar zeker geen eenvoudige taak. Naast legio van factoren waar je rekening mee moet houden, weet je per definitie dat er ook altijd kandidaten zullen zijn die, hoe geschikt dan ook, teleurgesteld zullen zijn over hun positie op de lijst. Toch heb ik ook dit jaar weer met plezier, en vooral plichtsbesef deelgenomen aan deze commissie teneinde een sterke lijst samen te stellen. Iets dat in mijn optiek ook goed gelukt is.


De meest arbeidsintensieve periode was toen ik, naast mijn vicevoorzitterschap, ook de functie van secretaris vervulde in verkiezingstijd. Het harde werken gaf voldoening maar ik was stiekem best wel blij toen Edwin Bosch mijn taken als secretaris na de verkiezingen van 2010 van mij overnam.


Het bestuur heeft zich de afgelopen jaren, ondanks diverse wisselingen, ontwikkeld tot een zeer stabiele en sterke motor achter onze mooie club met bekwame mensen. Voorzitter Udo Oelen weet al jaren het bestuur met verve de juiste kant op te sturen, secretaris Jorke van der Pol en voorganger Edwin Bosch houden ons op het juiste pad en bewaken de grenzen. Jeffrey John Last weet het politiek café telkens tot een succes te maken en Duncan Ruseler en voorganger Catherine de Haaij hielden ons scherp waar het de financiën betreft. Kortom een top team!


Echter, nog belangrijker is dat de VVD vooral ook een gezellige club is. Niet alleen vergaderen onder het TL-licht van het stadhuis, maar bijvoorbeeld ook samenkomen in ontspannen sfeer bij mij thuis, met de fles en de vergaderstukken op tafel. En dan de levendige gesprekken tijdens onze politieke café's in Ton's, juist die momenten maken het een groot plezier deel uit te maken van de VVD. In de zin van sfeer en binding ben ik ook zeker trots op de leden-BBQ die ik destijds in het leven heb mogen roepen. Een prachtige gelegenheid om informeel contact te hebben met actieve leden, nieuwe leden, fractie, bestuur en wethouder. Dit alles altijd onder genot van een lekkere maaltijd en een goede borrel, die de sluizen der welsprekendheid immer wisten te openen en de onderlinge banden zeker versterkten.


Zijn er momenten geweest die mij teleurstelde? Niet zozeer in de VVD-Rijswijk. Wel vond ik het bijzonder onterecht hoe een deel van de gemeenteraad haar wantrouwen uitsprak over toenmalig burgemeester Ineke van der Wel. Het gaat niet om kleur maar om kunnen! Ik zag en zie haar als een uitmuntend bestuurder, maar vooral ook een zeer betrokken en empathisch mens. Een enorme misser van een bepaald deel van de raad in mijn bescheiden optiek.

Gelukkig heeft Rijswijk er wel een uitstekende nieuwe burgemeester voor in de plaats gekregen.

Tja, en dan breekt nu het moment aan dat ik afscheid neem van het bestuur! Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering heb ik, met pijn in mijn hart, bekend gemaakt dat ik het vicevoorzitterschap niet meer kan combineren met mijn werkzaamheden voor mijn dit jaar opgerichte bedrijf.

Om lijnen zuiver te houden ben ik van mening dat lobbywerkzaamheden niet samengaan met actief lidmaatschap van een politiek partij. De richtlijnen op dit gebied geven wel ruimte maar ik kies voor het gevoel in dezen. Ik denk overigens dat juist de VVD een partij is die dergelijke lijnen van eventuele belangenverstrengeling goed bewaakt, misschien wel meer dan andere landelijke partijen, maar dat terzijde.

Ik ben de VVD Rijswijk, de wethouder, de fractie, en vooral ook het bestuur enorm dankbaar voor de prachtige tijd die ik heb gehad. Het was mij een voorrecht en genoegen een bijdrage te hebben mogen leveren aan een mooie club, een strak georganiseerde afdeling waar de liberale waarden hoog in het vaandel worden gehouden, ik zou bijna zeggen, een voorbeeld voor de gehele VVD!

Maar jullie zijn nog niet van mij af, de leden BBQ is ook volgend jaar weer gewoon in mijn achtertuin en ik zal mij achter de schermen blijven inzetten voor de VVD, voor Rijswijk.


Bedankt!


Jeroen Weber