Politiek Café met Rogier van der Sande

Maandag 26 juni mochten we weer genieten van een gezellig Politiek Café in Rijswijk. Deze keer was Rogier van der Sande onze gast in het Politiek Café.

Rogier voelde zich in de jaren 80 al thuis bij de VVD. Hij had een eigen mening of er wel of geen kruisrakketten op Nederlands grondgebied geplaatst mochten worden, en er was maar één partij die hetzelfde vond als hij. En zo is zijn interesse voor de politiek gewekt en ging hij politicologie studeren in Leiden.

In Leiden werd hij lid van de JOVD en stelde hij zich later ook kandidaat voor de gemeente raad namens de VVD. Een mooie combinatie van politicologie studeren en tegelijkertijd actief deelnemen aan de politiek.

Maar zijn ambities reikten verder en na de volgende verkiezingen in 2000 kwam Rogier in het College van B&W als wethouder financiën. Dat was een leuke tijd, maar in zijn tweede termijn kwam daar ook ruimtelijke ordening bij. En dat is een onderwerp dat het hart van de lokale politiek raakt volgens Rogier. De kern van het lokale bestuur is dat wat elke dag speelt in de stad en wat de mensen direct raakt. Als je dat goed doet geeft de lokale politiek meer binding en krijg je beter contact met de mensen in de stad. “Ook als ik nu nog door de stad loop wordt ik aangesproken als oud-wethouder openbare ruimte. Politiek waar mensen zich in herkennen en die mensen raakt, daar hou ik van.”

In 2011 maakte Rogier de overstap naar de Provincie Zuid Holland. Hij werd daar gedeputeerde in de Provinciale Staten voor de VVD. “Als provincie bestuurder praat je alleen met bestuurders en niet met de burgers. De provincie gaat bijvoorbeeld over de N-wegen, maar wie weet dat?” voegt Rogier hier aan toe.

Toch is het werken op Provinciaal niveau ook leuk en belangrijk. Het gaat niet over de waan van de dag, maar over zaken die op lang termijn belangrijk zijn.  “Geloof je in de Metropool regio?’’ vraag een van de aanwezigen. De regio Den Haag / Rotterdam is te klein in vergelijking met andere grootstedelijke regio’s in Europa. Maar naar de Randstad als geheel wordt wel geluisterd op Europees niveau. Meer en beter samenwerken dus.

Binnenkort maakt Rogier een nieuwe stap in zijn carrière en wordt hij Dijkgraaf. “Waterbeheersing is al eeuwen een belangrijk thema in Nederland, maar wordt de komende jaren weer erg actueel. Het mooie van het waterschap is dat het ook veel dichter bij de burgers staat.” Nou zullen er heel wat burgers zijn die daar hun vraagtekens bij zetten, maar er zijn ook burgers en belangengroepen als boeren en tuinders die zeer betrokken zijn bij elk besluit over het grondwaterpeil dat genomen wordt. De belangen lopen daarbij ver uiteen. Dus weer de politiek dicht bij de burger op een actueel thema. Dat maakt deze nieuwe uitdaging zo aantrekkelijk voor Rogier.

Naast de carrière van Rogier werd er ook gediscussieerd over de VVD van toen en nu. In de tijd dat Rogier in het Hoofdbestuur van de VVD zat ging de VVD door een spannende periode. In die tijd streden Mark Rutte en Rita Verdonck om de partijleiding. Achteraf gezien was dit goed voor de partij. Het trok niet alleen veel aandacht maar heeft de partij ook vernieuwd. En spannend was het. Rogier was in die tijd bang dat dit zou leiden tot een scheuring in de partij. Maar uiteindelijk hebben slechts een handje vol leden hun lidmaatschap opgezegd toen Rita vertrok.

Eén van de aanwezigen wilde graag Rogiers kijk weten op de huidige ontwikkelingen binnen het partij bestuur. Hierover is Rogier duidelijk. Het onderzoek loopt nog dus daar moeten wij geen uitspraken over doen.

Volgens Rogier heeft de VVD een opgave qua verjonging: nieuwe generaties kiezers aanspreken. De gemeente raadsverkiezingen zijn een mooie aanleiding om daarmee aan de slag te gaan. Naast de vertrouwde thema’s als lage lasten, een kleine overheid en goede wegen zijn er ook nieuwe thema’s als duurzaamheid, betaalbare woningen en een efficiënt Openbaar Vervoer.