Van de voorzitter: het lokale partijkartel van de VVD

We zitten er midden in. Het proces van wie er aan de bal mag in Rijswijk van 2018 tot 2022. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018 en we moeten dus nu, de zomer van 2017 gaan bekijken wie wij opvoeren als onze aanstaande kandidaat leiders van de Rijswijkse gemeenschap. We moeten een lijst maken van mensen van wie wij denken dat zij het beste in staat zullen zijn de gemeente Rijswijk te regeren, namens de Rijswijkse bevolking: de kieslijst van de VVD Rijswijk. Wie moeten dat dan worden?

 

Dit proces wordt uitgevoerd door het bestuur en een kandidaatstellingscommissie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het maken van een lijst. Daarvoor stelt het bestuur een commissie samen, die het bestuur adviseert over iedere kandidaat. De lijst wordt voorgelegd aan alle leden van de VVD in Rijswijk. Die bepalen samen wie op welke plek komt op de lijst en dan wordt de lijst ingediend bij de gemeente en gaan we de verkiezing in.

 

Je kijkt naar heel veel aspecten. Je wilt de verkiezingen winnen, en je wilt kwaliteit leveren. Verkiezingen winnen gaat over aandacht genereren, je standpunten communiceren, mensen overtuigen, reële beloftes maken, problemen adresseren en de oplossingen die wij denken dat daar bij horen. Een korte periode waarin je heel actief heel zichtbaar het voorgestelde beleid, de ideologie en waarden die daaronder liggen en de mensen die het moeten gaan doen zo duidelijk mogelijk laat zien aan de Rijswijkse gemeenschap.

 

Besturen is een heel ander proces dat begint zodra die verkiezingen erop zitten, als de raadsleden zijn geïnstalleerd en het college van wethouders is samengesteld. Onderhandelen, dingen organiseren, proberen en bijstellen, controleren, regelen. Iemand die goed is in het winnen van verkiezingen hoeft niet ook zonder meer goed te zijn in het besturen en andersom net zo: een top bestuurder doet het niet zonder meer goed op een podium. Mensen die beide goed kunnen zijn eigenlijk de uitzondering. Maar goede bestuurders die verkiezingen winnen is wat je wilt, dat is waar je in deze periode naar op zoek bent, en niet alleen de VVD maar alle partijen. Je begint met wat je hebt: de mensen die het nu al doen en je gaat daarnaast op zoek naar nieuw bloed.

 

Veel mensen denken dat het selectieproces binnen een partij een schimmig proces is, met achterkamertjes en vriendjespolitiek en handjeklap. Ik kan niet spreken voor de andere partijen maar voor de VVD geldt dat niet. Het proces waarmee wij onze mensen selecteren is zeer helder en strak georganiseerd. Gelukkig hoeven we het niet telkens opnieuw te verzinnen, sinds 1948 heeft de VVD hier ervaring mee en telkens is dat proces verder aangepast tot de wat het nu is: een goed lopend lokaal uitgevoerde procedure met handreikingen en hulp vanuit de regio en nationaal. Dit gaat goed.

 

Wil je het kunnen controleren, wil je er invloed op hebben, wil je het zien werken, wil je er deel van uit maken, dan is er 1 vereiste en dat is dat je lid bent van de VVD. Ook daar is niets schimmigs aan. https://www.vvd.nl/doe-mee/, aanklikken, invullen en je bent er. Dan een mailtje sturen naar secretaris@vvdrijswijk.nl dat je in Rijswijk gemeenteraadslid wilt worden en we kunnen aan de slag met elkaar. Dat kan op ieder moment trouwens, ook ver voor of na verkiezingen. Gefeliciteerd, je maakt nu onderdeel uit van het partijkartel van de VVD. Was niet heel moeilijk volgens mij.


Wat wel moeilijk is, is wat daarna komt. Het eerdergenoemde proces dat dan begint, waarin je als kandidaat wordt bekeken en waarin wordt vastgesteld of ingeschat of je die verkiezing kunt winnen en of je straks in de raad of misschien wel in het college van wethouders het kunt waarmaken. Dit heeft niets te maken met het uitdelen van baantjes. Dit is kijken naar wie er willen en kunnen en de keuze maken wie daarvan je op het schild tilt en wie niet, zo objectief, transparant en zo eerlijk mogelijk. Eerlijk, allereerst naar iedere kandidaat zelf: dit is wat wij denken over jou, dit is wat wij denken dat je zult kunnen, dit is wat we van je verwachten.

 

Het gaat over vertrouwen. Uiteindelijk weet je het pas als de vrouw of man op haar of zijn raadszetel of plek in het college aan de slag is. En ook dan stopt dat proces niet. Er zijn altijd weer verkiezingen in de toekomst, er zijn ambities en de dingen die gebeuren in het leven van mensen die de gang van zaken veranderen. Wat je nodig hebt is een goede partijorganisatie die dit managet. Noem dat dan maar een partijkartel als je wilt, ik noem het een partij. Vind er van wat je wilt, dit is hoe je dit organiseert. Ik zou er niet te veel mee experimenteren want het vliegt gemakkelijk uit de bocht, voorbeelden genoeg daarvan, ook bij de VVD helaas.

 

Met vriendelijke groet,

 

René Siccama Hiemstra,
voorzitter