VVD fractie geeft een duidelijke opdracht aan de wethouder Financiën.

De gemeenteraad heeft het College B&W toestemming gegeven de volgende stap te zetten in het proces van de verkoop van de Eneco aandelen die in het bezit zijn van de gemeente Rijswijk. Ook de VVD fractie heeft ingestemd met de verkoop, maar wel met een duidelijke opdracht aan de wethouder Financiën.

Alleen de PvdA stemde tegen. Al eerder hadden 74% van de gemeentelijke aandeelhouders al ingestemd met de verkoop. Rijswijk heeft een kleine 2 % van de aandelen in bezit en die zijn op dit moment tientallen miljoenen euro’s waard.

De VVD is van mening dat de opbrengst van de verkoop van de aandelen niet “verjubeld” moet worden aan leuke dingen voor de mensen. Het geld moet gebruikt worden om het wegvallen van het jaarlijkse dividend van zo’n 800.000 euro op te vangen. Dat kan bijvoorbeeld door het aflossen van een aantal dure leningen die Rijswijk op dit moment heeft lopen. Het verlagen van de rentelasten zou het wegvallen van het dividend kunnen compenseren. Ook kan het bedrag gebruikt worden voor investeringen die weer structurele begrotingsruimte opleveren.

De wethouder was het hiermee eens en gaf aan dat zij criteria gaat ontwikkelen voor het besteden van middelen uit deze mooie geldpot.

Na de verkiezingen komt het definitieve voorstel over de verkoop van de aandelen weer op de agenda van de nieuwe gemeenteraad.