Nieuwe sporthal in Rijswijk

De kogel is door de kerk! VVD-wethouder René van Hemert stuurt zijn plan voor de nieuwe sporthal in Rijswijk naar de gemeenteraad. Het gaat om een mooie sportaccomodatie op de Elsenlaanlocatie, op een plek midden in Rijswijk. Ook (nieuwe) basisscholen in de buurt kunnen er gebruik van maken voor bewegingsonderwijs.

De sporthal voldoet aan alle eisen van zowel de basketbalbond als de volleybalbond waar het gaat om wedstrijden op topniveau.

Het is van belang dat nu snel begonnen wordt met de bouw. De vraag of er eventueel ook woningbouw bij het sportcentrum zou moeten komen is pas van later zorg. De VVD is overigens geen voorstander van woningbouw naast een groot sportcentrum met een capaciteit van meer dan 1000 toeschouwers bij wedstrijden voor bijvoorbeeld volleybal en basketbal.

De VVD is blij dat het plan er ligt en snel wordt behandeld in de gemeenteraad. Het is belangrijk om er nu de vaart er in te houden zodat de eerste paal in 2018 kan worden geslagen.