Alle hens aan dek voor Museum Rijswijk

Het gaat niet goed met het Museum Rijswijk. In een helder rapport van BMC is de situatie van het Museum uitvoerig geanalyseerd en wordt de stelling geponeerd dat het Museum technisch failliet is. Te hoge lasten, te weinig inkomsten. En bovendien een onder de huidige omstandigheden niet af te lossen lening bij Bank Nederlandse Gemeente en Fonds 1818  zorgen voor een financieel penibele situatie. De gemeente Rijswijk heeft de subsidie al vooruit moeten betalen vanwege liquiditeitsproblemen bij het museum.

Is dat een verrassing voor de VVD? Nee, ik heb de inbreng van onze fractie in 2008 nog eens nagelezen. En toen had de VVD fractie grote vraagtekens bij de dure en grote  uitbreiding van het Museum. De VVD vroeg of de verbouwing niet duurder zou worden dan begroot. De VVD vroeg of de hogere exploitatie van het grotere museum wel gedekt konden worden door meer inkomsten. Het antwoord van de toenmalige wethouder was een volmondig ja! Het wat blijkt nu? De vrees van de VVD fractie is 100 % uitgekomen. Niet leuk om op dit gebied achteraf gelijk te krijgen.

Wie het BMC rapport leest krijgt een heel ongemakkelijk gevoel. Het is te triest voor woorden. Het bestuur, het management en de toezichthoudende wethouders hebben allemaal gefaald in hun rol. Er is niet ingegrepen toen de verbouwing tegenviel en de kosten van een duurdere exploitatie niet konden worden gedekt door extra inkomsten door nieuwe activiteiten in het museum. Er is niet ingegrepen toen het management van het museum niet functioneerde en ook geen functioneringsgesprekken werden gevoerd. En de wethouder heeft geaccepteerd dat er 2 jaar geen goedkeurende accountantsverklaring is overlegd. Maar wel is er extra subsidie verstrekt. En ligt de dure presentatie (135.000 euro) van de Canon van Rijswijk in stukken op zolder.

Hoe nu verder? Er zijn twee mogelijkheden: het museum failliet laten gaan en een doorstart maken met een kleiner museum. Of in de vorm van een laatste kans met spoed een interim manager aanstellen die in 6 maanden gaat saneren, herstructureren en fors gaat ingrijpen in de kosten met name bij de grote overhead en hoge exploitatiekosten.

De VVD fractie wil deze laatste poging ondersteunen, maar is van mening dat er geen extra geld mag naar het museum. De crisismanager moet een financieel organisatorische achtergrond hebben en geen cultuurbobo zijn. Omdat de problemen met het museum vooral financieel en organisatorisch van aard zijn, is het ook nodig dat deze laatste kans voor het Museum Rijswijk breder in het College van B&W wordt opgepakt dan nu alleen door de wethouder Cultuur. En het bestuur van het Museum Rijswijk heeft door het laten opstellen van het BMC rapport eindelijk onderkent dat er problemen zijn die aangepakt moeten worden. Maar helaas wel aan de late kant. Het is  noodzakelijk  om de interim manager ook een nieuw bestuursmodel in te laten voeren in afstemming met het stadhuis zoals bij andere culturele instellingen in Rijswijk al jaren het geval is.

Het is erop of eronder voor het Museum Rijswijk en dus alle hens aan dek!