VVD stelt vragen aan College van B&W inzake pizzeria Casanova

De fractie van de VVD Rijswijk heeft het College van Burgemeester en Wethouders de volgende vragen gesteld omtrent pizzeria Casanova:
1. Klopt het dat eigenaar van pizzeria Casanova het pand en de gronden niet heeft opgeleverd per 31-12-2017 zoals juridisch is overeengekomen in oktober 2013?
2. Zo ja, welke stappen heeft het College de afgelopen maanden ondernomen om de eigenaar te herinneren aan de afspraken in de juridische overeenkomst?
3. Zo ja, welke stappen zal het College per direct gaan ondernemen om tot uitvoering van de gemaakte afspraken te komen?
4. Kan het College aangeven hoe hoog de kwijtschelding aan huurder bedroeg en is het College van plan om die kwijtschelding terug te vorderen?
5. Is het College het eens met de VVD fractie dat de opstelling van de huurder in de afgelopen jaren en rond deze ontruiming geen goed voorbeeld is voor andere ondernemers die zich wel aan afspraken met de gemeente houden?
6. En is het College het met de VVD fractie eens dat hier sprake is van oneerlijke concurrentie en marktverstoring door het gedrag van deze ondernemer ten opzichte van andere ondernemers?

Het volledige bericht van de VVD fractie aan het College van Burgemeester en Wethouders leest u hieronder.