Politiek Cafe VVD Rijswijk met Foort van Oosten - 2e Kamer lid.

Maandag 29 januari was Foort van Oosten, lid van de Tweede Kamer, onze gast in het Politiek Café.

We hebben met hem gesproken over zijn carrière en zijn ambitie voor de toekomst. Daarnaast de actuele stand van zaken in de Nederlandse politiek, vooral op het gebied van Veiligheid en Justitie.

Na zijn rechten studie is Foort aan de slag gegaan bij een advocaten kantoor. “Het is goed om een echt vak geleerd te hebben, op de universiteit leer je wel alles over het rechtssysteem, maar omgaan met klanten, brieven schrijven en alles wat daar in de praktijk bij komt kijken is zeker zo belangrijk.”

Maar na een paar jaar bracht zijn ambitie en interesse in de internationale ontwikkelingen hem naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Ik vond het erg waardevol om te ervaren hoe professioneel er op het ministerie gewerkt wordt.” Toen hij toetrad tot de gemeenteraad van zijn woonplaats Schiedam combineerde hijdat werk met zijn baan op het ministerie. Door de politieke ontwikkelingen in Schiedam werd hij kort na zijn aantreden als fractievoorzitter wethouder in het college. Zijn interesse in de politiek bracht hem verder en in 2012 werd hij lid van de Tweede Kamer namens de VVD.

In het begin van zijn politieke loopbaan volgde Foort een aantal kader trainingen binnen de VVD. “Dat was soms best uitdagend. Tijdens die trainingen toets je ongemerkt jou visie en mening aan het liberalisme. En dat geeft een enorme verdieping.”

Voor een effectieve aanpak van de criminaliteit is een goede samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten van groot belang. Maar in de praktijk lopen deze diensten soms tegen beperkingen aan, bijvoorbeeld omdat ze bepaalde informatie niet met elkaar mogen delen. Als woordvoerder Justitie maakt Foort zich hard voor een goede bescherming van persoonsgegevens door de overheid, maar hij is er van overtuigd dat meer uitwisseling van gegevens tussen overheidsdiensten mogelijk is zonder dat de bescherming van de privacy in het geding komt. “Door dit beter te regelen kunnen we effectiever de georganiseerde criminaliteit in ons land bestrijden.”