VVD stelt vragen over Welzijn Rijswijk

De VVD Rijswijk volgt sinds jaar en dag Welzijn Rijswijk. Al sinds de oprichting van Welzijn Rijswijk is het in de praktijk steeds moeilijk gebleken de organisatie te ontwikkelen tot een modern, efficiënt en doeltreffend bedrijf. De afgelopen week stapten twee bestuursleden van Welzijn Rijswijk op omdat, zij de manier waarop de stichting wordt bestuurd en hoe er met o.a personeel, vrijwilligers en financiën omgesprongen wordt zeer ondermaats vinden.

Van binnenuit konden zij hier geen verandering in bewerkstelligen, vanwege de houding van de overige bestuurders. Reden voor de VVD om het college te bevragen of Welzijn Rijswijk nog wel de partij moet zijn die dit takenpakket uitvoert voor de gemeente.

Welzijn Rijswijk is een private stichting. De mantra "daar gaan wij niet over", zoals in vorige jaren als dooddoener vanuit het college kwam, om misstanden en inefficiënties in de bedrijfsvoering en de uitvoering van het welzijnsbeleid te laten ontstaan en voortbestaan, is de VVD een gruwel. Welzijn Rijswijk is weliswaar een private stichting maar kan zonder gemeentelijke subsidie niet bestaan. Bovendien voert Welzijn Rijswijk als core business gemeentelijk beleid uit. We gaan er dus wél over!