Fractie in Actie: juni 2015

Bij de coalitievorming is afgesproken, dat er een onderzoek zou plaatsvinden naar de mogelijkheid om terug te keren naar Het Oude Stadhuis, voortaan Huis van de Stad genoemd.
Nadat de gemeenteraad ge