Politiek café met van Haersma Buma - "De Dijkgraaf vertelt"

Vorige week maandag was het Politiek Café van de VVD Rijswijk. Dit keer was de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Delfland, Michiel van Haersma Buma te gast. Michiel - die inderdaad familie is van - vertelde in een vraaggesprek met René van Hemert over zijn carrière en het Waterschap.

Zo kwamen de verbreding van de kust van Hoek van Holland tot aan Wassenaar ter sprake. Hoe het Waterschap omgaat met hevige regenval en dat de waterstromen dan zo optimaal mogelijk afgevoerd moeten worden. Hierbij is het ook van belang dat inwoners van het Waterschap niet de hele tuin dicht tegelen. Op die manier kan de grond niet optimaal het water wegwerken en komt er meer water in het riool dan daar capaciteit voor is.

Naast de dijkgraaf was ook Marcel Houtzager (21 april geïnstalleerd als Hoogheemraad) aanwezig die door René bevraagd werd over het gevormde coalitieakkoord.

Marcel vertelde over het opnemen van de afbouw van de kwijtschelding van de Waterschapsbelasting in het coalitie akkoord wat voor de meeste inwoners een verlaging van de belasting op gaat leveren. Ook zullen de kosten niet meer harden gaan stijgen dan de inflatie en wordt de schuldenlast van het Waterschap deze termijn met €10miljoen verlaagd.

Na het twee-gesprek was er ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen en werd ten slotte de Dijkgraaf natuurlijk gevraagd om achter de bar plaats te nemen voor het traditionele tappen van een biertje.