De vrijheid van meningsuiting

De laatste maanden heeft dit onderwerp de Nederlandse pers beheersd. Even was Rijswijk het middelpunt van Nederland en de rest van de wereld. Tijdens de laatste raadsvergadering vond er een reflectie plaats over de gebeurtenissen waarbij diverse politieke partijen hun visie op de Vrijheid van Meningsuiting gaven. Voor mij als Liberaal, en individu, is de Vrijheid van Meningsuiting een groot goed, maar..; mijn vrijheid stopt waar het die van jou beperkt.

In een Liberale samenleving is dit de essentie hoe wij met elkaar omgaan. Over de gebeurtenissen van de afgelopen periode is veel gezegd. Als eerste moet gezegd worden dat de Burgemeester veel respect en een pluim verdiend hoe hij dit dossier afgesloten heeft.

Tijdens de reflectie in de Raad werd duidelijk dat partijen als D66 en Groen Links het begrip Vrijheid van Meningsuiting heel breed interpreteren, hun goed recht..maar wel bedenkelijk. Over Groen Links ga ik niets zeggen, dromen en maakbaarheids denken voert hier de boventoon.  De opstelling van D66 is echter bijzonder te noemen. Een aantal jaar geleden noemde deze partij zich “Progressief”, een niet tastbaar en te definiëren begrip. Hier zijn ze bij D66 op terug gekomen en nu noemen ze zich “Sociaal-Liberaal”. De term Sociaal-Liberaal zou insinueren dat het Liberalisme niet Sociaal is, iets wat niet klopt. Sociaal-Liberaal, ook wel Neo-Liberaal, zijn begrippen die ontstaan zijn in de media.

Een van de grondleggers van het Liberalisme, John Stuart Mill schreef hier al over in zijn boek “On Liberty”. John Rawls heeft dit in de 20ste eeuw verder uitgedragen. Het waren de klassiek Liberalen die begonnen zijn met de bouw van sociale wetgeving. Sociale Rechtvaardigheid is een van de 5 peilers van de VVD.

En nu naar Rijswijk. Gezien de feiten die vooraf bekend waren met betrekking tot het omstreden gala in Rijswijk moet je concluderen dat het juist is dat deze bijeenkomst geen doorgang gevonden heeft. D66 echter vindt dat zulke evenementen in Rijswijk moeten plaats vinden, onder het mom van Recht van Vrijheid van Meningsuiting. Wat de VVD betreft stopt hier de Vrijheid van Meningsuiting. Als vooraf feiten bekend zijn die de samenleving kunnen ontwrichten is de overheid verplicht om maatregelen te nemen. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en voor de VVD een groot goed, maar als er aanwijzingen zijn dat de Nederlandse normen en waarden geschaad worden , en de samenleving gevaar loopt moet er worden ingegrepen. Dit is het punt waar de Vrijheid van een individu stopt en waar het die van de ander beperkt.