Van de voorzitter: maart 2015

Twee belangrijke bewindspersonen, vooraanstaande VVD’ers, zijn opgestapt. De integriteit van gekozen VVD vertegenwoordigers staat herhaald ter discussie. De periode die we nu doormaken met de VVD is niet de meest ideale aanloop naar de verkiezingen op 18 maart.

Toch valt het mij op met hoeveel plezier en elan, ondanks de landelijke tegenslag, onze VVD afdeling Rijswijk zich stort in de lokale campagne. Enthousiaste leden wisselen tijdens de campagnedagen op straat met vele mensen van gedachten. Duidelijk is telkens dat er altijd te wensen over blijft, vaak ver voorbij de horizonten van het waterschap en de provincie.

Duidelijk is ook telkens dat er in deze verkiezingen veel voor de VVD zelf op het spel staat, voor ons, als partij en als leden van die partij. Wij moeten de kiezers blijven overtuigen dat de VVD een partij is die is te vertrouwen, dat de VVD een partij is die je kunt vragen om verantwoordelijkheid te nemen en dat die daar niet lichtvaardig mee omgaat. Het ter discussie staande optreden van enkelen straalt natuurlijk af op de duizenden VVD’ers die momenteel in gemeenteraden, colleges van B&W, provinciale staten, gedeputeerde staten, waterschapsraden en staten generaal aan het werk zijn voor u en mij. Maar die duizenden doen hun werk naar eer en geweten, integer en goed. Die duizenden herinneren mij eraan dat de VVD een partij is die bestuurt, die regeert, die controleert, die het goede doet. Zo was dat en zo zal dat blijven, al ging dat nooit vanzelf.

Als voorzitter van de afdeling is het mijn taak om ook voorbij de actualiteit, voorbij de dag van vandaag te kijken. In dat blikveld zie ik een bloeiende afdeling, met vele actieve leden die doordrongen zijn van de uitdagingen van nu, maar die niettemin vooral met veel plezier samenwerken aan een zo goed mogelijk bestuur van Rijswijk, Delfland en Zuid Holland. Ik gun iedereen dat plezier en die betrokkenheid. En ik nodig iedereen uit om dat plezier met ingang van nu te ervaren, en juist nu, juist nu lid te worden van de VVD. Maak deel uit van deze gemeenschap, draag bij, en heb plezier. Doe met ons mee, http://www.vvd.nl/word-lid .

Met vriendelijke groet,

René Siccama Hiemstra,
voorzitter