VVD stelt vragen over watervoorziening

18 maart 2015 vinden de Waterschapsverkiezingen plaats, voor onze regio betreft dat het Hoogheemraadschap van Delfland. Een van de taken van Delfland is het zuiveren van ons afvalwater, deze waterzuivering kost veel geld en drijft de lasten voor de inwoners op.

Door een aantal verschilllende zaken, zoals de dichte bebouwing in ons waterschap en de lage ligging aan zee is Delfland koploper qua kosten in Nederland. De VVD vindt het belangrijk dat de kosten in de hand gehouden kunnen worden en ook de Rijswijkse VVD kandidaat Wouter van Putten maakt zich daarom sterk voor een duurzame en goedkopere waterzuivering.

In veel nieuwe woonwijken wordt bij de bouw gezocht naar innovatieve water voorziening. Het gaat hierbij met name om de waterkwaliteit. In Nederland gebruiken we overal drinkwater voor. Niet enkel voor consumptie, maar ook om onszelf mee te wassen evenals onze auto's. We spoelen de WC hiermee door, besproeien de tuin en zo zijn er nog wel meer dingen te bedenken. Innovatieve vormen van waterzuivering zijn niet alleen vanuit duurzaamheidsoptiek van belang, maar ook om de kosten van de waterzuivering te beteugelen. Drinkwater moet uiteraard de huidige kwaliteit behouden, maar voor ander gebruik zoals hierboven genoemd is iets minder gezuiverd water ook heel goed bruikbaar.

De VVD fractie stelde afgelopen week naar aanleiding van bovenstaande uiteenzetting de volgende vragen aan het college van B&W.

  1. Deelt het College de opvatting van de VVD dat innovatieve waterzuivering kan bijdragen aan verduurzaming en - op de lange termijn - terugdringen van kosten?
  2. Is het College bereid te onderzoeken of in eerste instantie in RijswijkBuiten een systeem aan te leggen is waarbij water van diverse kwaliteiten kan worden aangeboden?