Politiek Café met Dick Berlijn

Maandag 23 februari bezocht oud Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn ons Politiek Café. Hij sprak over het begin van zijn carrière binnen de Luchtmacht, hoe hij als vlieger bij de treinkaping bij De Punt assisteerde en hoe de koude oorlog binnen defensie ervaren werd.

Ook uitte hij zijn zorgen over de lagere budgetten die de Nederlandse samenleving en regering vrijmaken voor defensie ten opzichte van het verleden. Ondanks de internationale steun van de NAVO waarop wij kunnen rekenen, moeten we voorkomen dat andere landen ons gaan zien als klaploper.

Natuurlijk was er mogelijkheid om vragen te stellen aan dhr. Berlijn. Het publiek stelde onder andere vragen over de situatie in en rondom Rusland, de werking van de ambtelijke organisatie achter defensie en de samenwerking met ministers. Er werden ook vragen gesteld over cybercrime en cyberterrorisme en wie de verantwoordelijkheid heeft om ons daartegen te beschermen. Berlijn gaf aan dat hiervoor de eerste verantwoordelijkheid bij de burgers zelf ligt. De ook aanwezige generaal (b.d.) ,wiens proffesie op dit vlak ligt, heeft aangegeven hier een toekomstig politiek café aan te wijden.

Na de zeer interessante avond werd de avond natuurlijk volgens traditie afgesloten achter de tap.