Masterclass KC Dordrecht 2015-2016

In september 2015 start de 6e regionale Masterclass georganiseerd door de Kamercentrale Dordrecht.

De Masterclass biedt onze toekomstige bestuurders en volksvertegenwoordigers de mogelijkheid hun kennis verder te verbreden en te verdiepen. Het programma bestaat uit diverse cursussen en trainingen op het gebied van liberalisme, integriteit en communicatieve vaardigheden. Gerenommeerde trainers van de Haya van Somerenstichting en landelijke prominenten zullen hun medewerking verlenen.

 PROGRAMMA

De bijeenkomsten zijn op zaterdagen in De Brinkhoeve te Poortugaal, met uitzondering van de bijeenkomsten op zaterdag 19 maart 2016 (locatie nog nader te bepalen) en vrijdag 8 april 2016 (bezoek Tweede-Kamer):

Datum

Tijd

Onderwerp

19 september 2015

09.30 - 15.30 uur
(incl. lunch) 

Liberale Dilemma’s (materieel)

24 oktober 2015

10.00 – 15.30 uur
(incl. lunch)

Argumentatie- en debattechnieken 

21 november 2015

10.00 – 12.30 uur

Integriteit

12 december 2015

10.00 – 15.30 uur
(incl. lunch)

Presentatietechnieken

23 januari 2016 

10.00 – 12.30 uur

Medialandschap

20 februari 2016

10:00 – 12:30 u

Liberale Dilemma’s (immaterieel)

19 maart 2016 

10.00 – 16.30 u
(incl. lunch)

Gemeenteraad (simulatiespel)

VRIJDAG 8 april 2016

15.00 – 17.30 u

Bezoek Tweede Kamer

23 april 2016

10.00 – 15.00 u

Workshop Liberale Loopbanen, 
aansluitend Déjeuner Pensant
(Wapen van Rhoon)

DE BEOORDELINGS- EN BEGELEIDINGSCOMMISSIE (BBC)

De BBC stelt uit alle aanmeldingen de groep deelnemers samen en zal – indien noodzakelijk – een intakegesprek houden. Tijdens alle bijeenkomsten wordt u beoordeeld en begeleid door de BBC. Zij stellen na afloop van de Masterclass een eindbeoordeling op en zijn beschikbaar voor tussentijdse feedback en begeleiding.
Indien u vaker dan 1 keer niet bent geweest, behoudt de BBC zich het recht voor geen eindbeoordeling over u op te stellen en komt u tevens niet in aanmerking voor eventuele voordracht voor de Topkadertraining. 

Leden van de BBC zijn (onder voorbehoud):

  • Ronald Vuijk (o.a. lid Tweede-Kamer, oud-wethouder, Haya-trainer)
  • Jan-Paul van Staalduinen (o.a. lid provinciale staten, oud-wethouder, voormalig lid Haya-stuurgroep, Haya-trainer)
  • Marcel Doodkorte (o.a. wethouder Gorinchem, lid Permanente Regionale Scoutingcommissie)
  • Jasper de Mos (o.a. wethouder Dordrecht

VOOR WIE IS DE MASTERCLASS BEDOELD?

Leden van de Kamercentrale Dordrecht vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden. Er is plek voor maximaal 16 deelnemers.

KOSTEN

De Masterclass kost in totaal €235,-, inclusief koffie/thee, lunches en het afsluitende Déjeuner Pensant op 23 april 2016. 
Dit bedrag dient, door de geselecteerde kandidaten, uiterlijk 13 september 2015 te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Kamercentrale. 
In geval van niet tijdige betaling behoudt het bestuur zich het recht voor u van deelname uit te sluiten.

Aanmelden voor losse onderdelen van de masterclass is niet mogelijk.

AANMELDEN

Om u aan te melden stuurt u uw CV, aangevuld met uw (eventuele) functies binnen de VVD en gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting. U dient minimaal een training liberalisme en bij voorkeur een vaardighedentraining te hebben gevolgd in de afgelopen 5 jaar.  Tevens dient u een korte motivatie te schrijven: waarom wilt u de Masterclass graag volgen en wat maakt u een geschikte deelnemer?

U kunt zich tot uiterlijk 21 augustus 2015 aanmelden. Stuur uw CV en motivatie naar masterclass@vvdkcdordrecht.nl. Uiterlijk 31 augustus 2015 ontvangt u bericht of u al dan niet bent toegelaten tot de Masterclass.

Voor nadere informatie/vragen kunt u contact opnemen met Edwin Bosch, bestuurslid opleiding en trainingen KC Dordrecht (06 – 23 60 99 49).