Van de voorzitter: februari 2015

Het gaat goed met Rijswijk en het gaat goed met de Rijswijkse VVD. Natuurlijk zijn er dingen te wensen, maar we doen wat we beloven. En dat doen we met onze wethouder René van Hemert, onze drie leden van de VVD fractie in de gemeenteraad en samen met onze coalitiepartners in Rijswijk, met wie wij goed samenwerken.

Het is een stevige basis voor de campagne voor de staten- en waterschap verkiezingen van komende 18 maart, als we de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland verkiezen (www.stemookopwater.nl), én tegelijk van de Provinciale Staten in Zuid-Holland én indirect de leden van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal.

Ik ben natuurlijk heel trots op onze kandidaten. Voor de Provinciale Staten verkiezingen is Linda Wilson-Verboom verkiesbaar op de VVD lijst in Zuid Holland; zij was in een recent verleden gemeenteraadslid in Rijswijk. In het waterschapsbestuur kan iedereen uit Rijswijk stemmen op Wouter van Putten, onze oud wethouder in Rijswijk. Verder is indirect Arnoud Passenier, ook een voormalig Rijswijks gemeenteraadslid, verkiesbaar in de Eerste Kamer. Het is toch prachtig dat we vanuit Rijswijk zo ons steentje bijdragen aan het bestuur van provincie, rijk en waterschap. Ik ben trots op ons als partij in Rijswijk, dat uit onze vereniging zulke goede mensen naar voren stappen om verantwoordelijkheid te dragen.

Met vriendelijke groet,
René Siccama Hiemstra,
Voorzitter