VVD stelt vragen over massagesalons

De Rijswijkse VVD-fractie heeft het college van Rijswijk vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep West naar aanleiding van een onderzoek naar massagesalons in Den Haag.

Gezien het toenemende aantal massagesalons in Rijswijk door de strengere aanpak in Den Haag vrezen wij dat de problemen rond deze salons ook mee verhuizen naar Rijswijk. In 2014 riep de VVD tijdens de begrotingsbehandeling al op om dit waterbedfenomeen te bestijden.

Naast duidelijkheid over het aantal salons in Rijswijk, de locatie hiervan  en of hier alles volgens wetgeving en voorschriften gebeurd is de VVD ook ge├»nteresseerd of er inmiddels stappen zijn genomen om de ongewenste vestiging van dergelijke instellingen tegen te gaan en welke stappen zijn ondernomen om wildgroei van dit type salons te beteugelen.