Fractie in Actie: januari 2015

Dit is de eerste Fractie in actie van 2015. Het jaar is nog maar net van start en op lokaal politiek niveau moet de eerste raadsvergadering nog komen. 2015 zal in gemeenteland een memorabel jaarworden. We zijn gestart met de decentrale uitvoering van de jeugdzorg, de Participatiewet en de WMO. Op regionaal niveau starten we met de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam. Groteveranderingen en grote verantwoordelijkheden, die op gemeentelijk niveau zijn belegd. Eerder gaf ik al aan dat ik er vooralsnog vertrouwen in heb dat we dit in Rijswijk aankunnen. 

Het College begint op stoom te raken. Dit vertaalt zich in een groot aantal nota’s en discussiestukken. Het College heeft zichzelf immers ten doel gesteld de Raad en de Rijswijker meer dan in het verleden te betrekken. Voorlopig vind ik het verfrissend, zij het dat al die nota’s, discussies, workshops, bijpraatsessies en wat al niet meer, tot een flinke extra werkdruk leiden. Nu we op het vlak van de decentralisaties wellicht (?) in een wat rustiger vaarwater komen, volgen nog nota’s over het armoedebeleid, het afvalstoffenbeleid, de economische visie etc.

Voor de komende raadsvergadering staat de sloop van de Technische Hogeschool locatie aan de Lange Kleiweg op de rol. De gemeente heeft de TH-locatie ooit aangekocht om er de Rijswijkse middelbare scholen in te huisvesten. Dit plan bleek al in de basis niet gedragen te worden. Er ging zo’n 10 jaar gesteggel met de schoolbesturen overheen, voordat in de vorige raadsperiode uiteindelijk werd besloten het te laten varen. Nu zit Rijswijk dus “opgescheept” met de TH-locatie, die nog voor zo’n 4-5 miljoen in de boeken staat. Dit hoeft overigens helemaal niet tot een ‘zeperd’ te leiden. Het is, langs de A4, een A-locatie, die, zeker als straks de A4 zal worden doorgetrokken, veel in zich heeft om succesvol geëxploiteerd te kunnen worden. Maar goed, zover is het dus nog niet…

Komende week zullen we als Raad ook weer worden bijgepraat over het parkeren in Oud Rijswijk. Dit blijft uiteraard de aandacht vragen. Het Haagse parkeerbeleid in Laak heeft het wankele evenwicht verstoord. Bottom line is en blijft dat we met elkaar meer auto’s dan parkeerplaatsen hebben. Niettemin is het goed om te blijven zoeken naar een optimale manier om de beschikbare parkeerruimte te verdelen. Wel zie je dat –na de eerste heftige bewegingen- een soort ‘uitvlakken’ plaatsvindt en een voorzichtig nieuw evenwicht gaat ontstaan. Ook het vergunningenparkeren in Oud Rijswijk en Cromvliet draagt daaraan bij en wordt over het algemeen positief gewaardeerd door de bewoners. De ontwikkelingen worden voortdurend gemonitord. Houdt u ons op de hoogte van de ontwikkelingen in uw buurt!

Minister Plasterk heeft de discussie rondom het gemeentelijk belastingdomein weer aangezwengeld. De gedachte is dat de gemeente meer mogelijkheden moet krijgen om lokale belastingen te heffen. Meer lokale belasting zou dan in ruil komen voor het afschaffen van centrale ‘Haagse’ belastingen. In theorie zitten er goede kanten aan. Het biedt gemeenten de ruimte om optimaal lokaal maatwerk te leveren. Ik ben er echter nogal huiverig voor. Het korte termijn denken dat beleidsmakers en politici soms eigen is kan een krachtige motivator zijn, om megalomane projecten en wanbeleid over de rug van de lokale belastingbetalers af te wentelen. Bovendien heb ik er nog weinig vertrouwen in dat centrale lastenverlichtingen evenredig opgaan met lokale belastingstijging. We kennen allemaal de beloftes van tijdelijke heffingen (het spreekwoordelijke kwartje van Kok) die afgebouwd zouden worden en prachtige beloftes over lastenverlichting, die nog steeds moeten worden ingelost. Wordt vervolgd.

Een Fractie in Actie op dit moment kan niet voorbijgaan aan het meer manifest worden van dedreiging van terroristische aanslagen. In Rijswijk wordt de Raad door de burgemeester op de hoogte gehouden van eventuele ontwikkelingen met betrekking tot radicaliserende jongeren en dergelijke. Vooralsnog lijkt de situatie in Rijswijk beheerst. Premier Rutte roept op tot ‘vastberadenheid’ en ‘eensgezindheid’ om de verworvenheden van de vrije westerse samenleving te verdedigen. Ik onderschrijf deze oproep ten volle. Meer daadkracht zou in dit verband wel op zijn plaats zijn. Ook erger ik me aan het ‘slachtofferschap’ dat bij voortduring wordt aangevoerd als verklaring voor ontregeling en radicalisering. Wat dat betreft herken ik me goed in de woorden van Ahmed Aboutaleb. Iedere Nederlander heeft de kans om iets van het leven te maken. Grijp die kans. "Doe mee en anders", in de woorden van Aboutaleb, “rot je maar op”.

Met deze kleine tour d’horizon van lopende en komende zaken bent u weer even bijgepraat. Aarzel niet om bij vragen en/of opmerkingen contact op te nemen.