Huzarenstukje in Rijswijk

Op 24 juli was er een grote brand in het scholencomplex waarin drie Rijswijkse basisscholen gevestigd waren.
Al snel bleek dat het complex als verloren beschouwd moest worden.
Rene van Hemert was als loco-burgemeester al rond 6.00 uur aanwezig en begreep meteen, dat hem en het college een zware taak te wachten stond om voor circa 900 leerlingen na  vakantie onderdak te bieden.
In de kranten en via de media heeft u de ontwikkelingen kunnen volgen, ik zal ze daarom niet herhalen.
 
Wat wel vermeldenswaard is dat Rene samen met Nicole Dierdorp ( wethouder onderwijs) vanaf het eerste moment druk bezig geweest zijn, om ervoor te zorgen, dat de kinderen na de vakantie op een goede en veilige plaats onderwijs konden genieten.
 
Rene en Nicole hebben gesteund en in samenwerking met College, Schoolbesturen, Schooldirecteuren en  juffen en meesters deze klus tot een goed einde gebracht.
Ook het vervoer naar Delft voor de leerlingen van de Bomansschool blijkt uitstekend geregeld.
Na enige angst van de ouders van de leerlingen, of alles wel goed zou komen, is iedereen tevreden over de gevonden oplossingen. 
Van nabij heb ik kunnen zien en beleven welke enorme prestatie geleverd is.
 
Hulde voor alle betrokkenen die met deze samenwerking bewezen hebben dat veel in Rijswijk goed geregeld kan worden.
 
Het bovenstaande geeft vertrouwen in de definitieve oplossing die voor de scholen gevonden moet worden.
Dan komen wij als gemeenteraad weer aan de beurt om ons steentje bij te dragen en ik hoop dat we dit met de zelfde inzet zullen doen.