Niet zomaar instemmen met eisen COA

Afgelopen week diende het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een verzoek in bij de gemeente Rijswijk om 800 mensen te huisvesten in het voormalige belasting kantoor naast winkelcentrum in de Bogaard.

De VVD is van mening dat vluchtelingen primair opgevangen zouden moeten worden in de regio waar zij vandaan komen. Echter de vluchtelingen die inmiddels in ons land zijn moeten op een menswaardige manier opgevangen worden. De keuze voor een eventuele opvang in Rijswijk moet daarom zorgvuldig en verantwoord gebeuren. De VVD begrijpt dat de nood hoog is, maar vindt het onverantwoord om de zorgvuldigheid van de besluitvorming ten koste te laten gaan van de tijdsnood. De opvanglocatie moet geschikt zijn voor de toekomstige bewoners (waar onder waarschijnlijk gezinnen met kinderen). De opvang moet veilig en verantwoord zijn. Er mag van de VVD geen enkele concessie gedaan worden op brandveiligheid of overige handhavingseisen. Last but not least zal de impact van een eventuele opvang op de directe omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden gewogen moeten worden in de besluitvorming. Dit alles overwegende is de VVD van oordeel dat het voormalige belastingkantoor niet de meest geschikte locatie is.

Daarom wil de VVD dat het College zorgvuldig op zoek gaat naar een geschikte locatie en zich niet onder tijdsdruk laat opjagen in het nemen van beslissingen. Met alle begrip voor de opdracht van het COA, vindt de VVD dat niet de agenda van het COA leidend moet zijn in de besluitvorming. Rijswijk moet zorgvuldig een eigen afweging maken waarbij ook rekening wordt gehouden met Rijswijkse bewoners en ondernemers.