Najaarsprogramma 2015 Politiek Café

Nu de zomervakantie - helaas - weer voorbij zal is aan het eind van de maand het politiek café weer plaatshebben. Voor het einde van het jaar hebben we een mooie line-up aan gasten voor u weten te organiseren.

Deze maand zal het politiek café een week eerder - op 21 september - plaatsvinden en dan is onze partijvoorzitter Henry Keizer op bezoek. Henry werd ruim een jaar geleden verkozen nadat hij een aantal jaar voorzitter was geweest van de Haagse afdeling en het provincie bestuur.

Op 26 oktober zal de minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur naar Rijswijk komen. Ard die pas sinds dit voorjaar in functie is heeft al veel lastige dossier het hoofd moeten bieden zoals Siriëgangers, terreurdreiging, de Politie CAO en de toenemende hoeveelheid vluchtelingen.

De laatste gast van dit jaar zal Annemarie Jorritsma zijn die recentelijk haar functie als burgemeester van Almere neer legde omdat zij was verkozen als lid van de Eerste kamer.

Traditie getrouw wordt het jaar afgesloten met het Oliebollentreffen en de uitreiking van de Kwaliteitskanjer voor de ambtenaar of afdeling die zich heeft onderscheiden op het gebied van kwaliteit en service in het afgelopen jaar.

Elke laatste maandag van de maand organiseert de Rijswijkse VVD het Politiek Café Rijswijk. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij iedereen van harte welkom is, wordt een politicus van naam en faam bevraagd over zijn/haar carrière, ambities, visies en denkbeelden.