Politiek café met Henry Keizer

© W. van Hanswijck de Jonge

Na het zomerreces, Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen is de politiek weer met frisse moed begonnen aan het nieuwe parlementaire jaar. Zo ook de VVD Rijswijk. Afgelopen maandag was er weer het eerste Politiek Café. 
De aftrap werd gedaan door niemand minder dan onze nieuwe landelijk voorzitter Henry Keizer.

Op 14 juni 2014 werd Henry Keizer tijdens het VVD-congres door drie kwart van de VVD-leden gekozen tot nieuwe landelijk voorzitter. Al vanaf 1983 is Henry Keizer actief voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Zo was hij lid van verschillende (lokale) commissies en werkgroepen, lid van de landelijke Partijraad, voorzitter van de Afdeling & Kamercentrale van de VVD Den Haag en voorzitter van het Provinciebestuur van de VVD Zuid-Holland.

Tijdens het Politiek Café hebben we uitgebreid kennis kunnen maken met Henry en hebben we stilgestaan bij de actuele politiek. Ook was er aandacht voor de toekomst van de partij, welke een belangrijk agendapunt is bij het Najaarscongres op 28 november a.s. in Rotterdam.

Na een korte pauze was er ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen.Ten slotte werd Henry Keizer natuurlijk gevraagd om achter de bar plaats te nemen voor het traditionele tappen van een biertje.

De volgende keer is minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur te gast.

Heel graag tot ziens!

Jeffrey-John Last
Algemeen bestuurslid en Voorzitter Commissie Politiek Café