Van de voorzitter: september 2015

Besturen op lokaal niveau heeft veel weg van managen, althans dat geldt voor een groot deel van de kwesties waar je je als gemeentelijke politicus dagelijks over moet buigen. Managen gaat over goed beheren en bewaren van wat er al is. Leiderschap gaat over veranderen en vernieuwen, van wat er komen gaat. Er zijn wel degelijk onderwerpen die in Rijswijk stevig debat oproepen, onderwerpen die niet zozeer management vragen als wel leiderschap. Wat doen we met het oude stadhuis? Hoe gaan we om met parkeren en parkeeroverlast? Wat doen we in Rijswijk aan vluchtelingenopvang? Laten wij in Rijswijk bijeenkomsten toe waarin sprekers mogelijk haat zaaien en oproepen tot religieus geweld en onverdraagzaamheid?  Wat vinden we van massagesalons die als bordeel blijken te fungeren? Voor ieder van deze onderwerpen is een kosten-batenafweging te maken en is een efficiënte, procedurele en keuze vermijdende aanpak te bedenken: management dus. Voor ieder van deze onderwerpen is ook een gemakkelijke, populaire keuze te bedenken: wel leiderschap, maar van het verkeerde soort.

Dat is niet de koers van de VVD. Onze koers is bedachtzaam, met oog voor haalbaarheid en uitvoerbaarheid van maatregelen, en zonder te trakteren met andermans geld. We houden vast aan onze principes, van vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid. En aan de hand van die principes  maken wij onze keuzes. Van ons mag u, kiezer, verwachten dat wij constructieve samenwerking aangaan om de problemen van Rijswijk zo snel mogelijk en zo goed mogelijk op te lossen. Dat betekent soms ook dat we beleidskeuzes maken die niet populair zijn en die misschien zelfs tegen het sentiment van de dag in gaan. Maar dat is wat je soms moet doen als je verantwoordelijkheid neemt, keuzes maakt en bestuurt.  De VVD is een bestuurderspartij, een partij die in Rijswijk maar ook in vele andere gemeentes bestuurders heeft geleverd, beleid heeft gemaakt en verantwoordelijkheid heeft gedragen. Een partij ook die weet dat er geen gemakkelijke antwoorden zijn op moeilijke kwesties. Een partij die kan leiden kortom.

Met vriendelijke groet,

René Siccama Hiemstra,
voorzitter