Migranten opvangen in de regio

We hebben in Nederland samen met de rest van Europa te maken met een vluchtelingen crisis.

Over een ding is iedereen het eens, mensen die moeten vluchten voor oorlog of geweld verdienen een aanvaardbare opvang.

Maar wanneer vluchten de enige optie is wil de VVD vooral opvang verzorgen in de regio waar deze mensen vandaan vluchten. Zodat de culturele verschillen tussen vluchteling en opvangend gebied minimaal zijn.

Helaas is dit niet altijd mogelijk en daarom kan Nederland en dus ook Rijswijk zich nu niet onttrekken aan plicht om huidige situatie op te lossen.

De Rijswijkse VVD denkt dat zowel voor vluchteling als de omgeving het best gestreefd kan worden naar tijdelijke opvang op kleine locaties met maximaal 250 mensen. Waarbij er harde eisen aan de veiligheid, zowel in als buiten de locatie, worden gesteld. 

Ook de Nederlandse normen en zeden moeten leidend zijn, als iemand zich hier niet aan wil houden dient hier tegen op getreden te worden.

Na de gemeenteraad vergadering van 6 oktober zijn we akkoord gegaan met voorstel van B&W omdat de Burgemeester een harde toezegging heeft gedaan over een goede veiligheidsparagraaf in nog te maken bestuursakkoord met het COA en de toezegging dat er niet meer dan 500 vluchtelingen komen. Over een jaar zal worden bekeken of de (toekomstige) opvang aan de KLeiweg veilig en aanvaardbaar is.