​​We waren er weer om naar u te luisteren

​Afgelopen zaterdag was de VVD in Oud-Rijswijk aanwezig om te luisteren naar de mening van het winkelend publiek over twee stellingen en over andere ter sprake komende onderwerpen. Zo hadden we interessante gesprekken over het omgekeerd afvalscheiden en kwamen mensen met veel praktische onhandigheden zoals hoe om te gaan met hoogbouw. Of de baten wel tegen de lasten opwegen en hoe om te gaan met huishoudens waar men minder goed ter been is en hoe er voor gezorgd kan worden dat zij niet onevenredig benadeeld zouden worden.

Ook de stelling over veiligheid bracht de tongen los. In het algemeen was het geluid dat men zich niet onveilig voelt in Rijswijk. Daarnaast is er een groot verschil tussen landelijke veiligheid en lokale veiligheid. Natuurlijk kwam in deze gesprekken het komende politieke café met Minister Ard van der Steur ter sprake waar iedereen van harte is uitgenodigd om direct vragen te kunnen stellen aan de verantwoordelijk minister. Dit is op maandag 26 oktober om 20:30 in Ton's Muziekcafé in de Herenstraat in Rijswijk.

Verder kwamen de veranderingen op het parkeerbeleid van de gemeente en natuurlijk de vluchtelingen problematiek - waar de landelijke politiek een vers van de pers plan over had gepresenteerd - ter sprake. Het was goed om te horen dat veel mensen onze kritisch constructieve aanpak van het vluchtelingenprobleem en de stellingname van de fractie over het te komen asielzoekerscentrum delen.

De input die we hebben gekregen hebben we ingebracht in de fractie en deze zal de input gebruiken als standpuntbepaling over de diverse onderwerpen, Rijswijkers bedankt voor jullie mening!

Voor ons was deze actie een eerste buiten verkiezingstijd en zijn voornemens om zeker 2x per jaar een dergelijke kladblokactie te organiseren.