Van de voorzitter: Waarom een partij?

In Rijswijk is de VVD een groep van 110 mensen. Wat die mensen met elkaar gemeen hebben is ten eerste dat ze meer dan andere mensen belangstelling hebben voor het bestuur van ons stadje en voor het land en, ten tweede, dat ze het min of meer met elkaar eens zijn over hoe dat het beste zou moeten. Het is heel leuk om deel uit te maken van een gezelschap van mensen met dezelfde interesse en min of meer dezelfde opvattingen. Bijeenkomsten van de VVD zijn doorgaans vrolijke, gezellige bijeenkomsten en als gezelschap proberen we zo toegankelijk mogelijk te zijn als we kunnen: uitnodigend, laagdrempelig, open voor nieuwe mensen. ‘Actief lid’ zijn is leuk, gezellig en interessant en houdt eigenlijk vooral in dat je onderdeel uitmaakt van die groep.

Dat is functie 1 van een politieke partij: elkaar kunnen vinden, tijd met elkaar doorbrengen en van gedachten wisselen. Maar het is niet zomaar een vereniging, het is wel een politieke partij. Die actieve leden kiezen uit hun gelederen een bestuur, en dat bestuur beheert het proces dat leidt tot kieslijsten. Op die lijsten staan leden van de Rijswijkse VVD die zich verkiesbaar stellen voor een functie in het Rijswijkse bestuur, als gemeenteraadslid of als wethouder. Dat gedachten wisselen met elkaar is dus niet helemaal vrijblijvend. Niemand móet in de gemeenteraad, maar als je als lid goed spreekt, helder formuleert, gemakkelijk opinieert, alert bent en relevante expertise meebrengt, ja dan zien we je toch wel graag naar voren stappen. Mag. Niet moet. Mobiliseren en selecteren van geschikte mensen voor een bestuurlijke functie is functie 2 van de VVD.

En die mensen nog meer geschikt maken is functie 3. Opleiden en trainen dus, en daarvoor heeft de VVD een heel apparaat draaien voor mensen om op hun vrije zaterdag nog eens wat bijgespijkerd te worden over dingen. Ik ben zo vrij geweest mediatraining I en II mee te pakken omdat ik nu en dan voor mijn werk op de buis moet en dit was praktisch, goed en gezellig ook nog. En het kostte geen fluit. Je kunt getraind worden in alles dat je nodig hebt om een scherpe goede bestuurder te worden, tot op masterclasses aan toe, gegeven door mensen die met recht master te noemen zijn, in sommige gevallen actieve politici, bewindspersonen die hun heel schaarse vrije tijd aan jou opofferen om jou te leren hoe jij ook iets kunt dat zij kunnen. Sja. Het is voor iedereen, iedereen die er zin in heeft. Hoe kun je hier geen zin in hebben.

Functie 4 is het expliciet maken van keuzes en strategieën en doelen stellen voor en over de gemeenschap. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over de inhoud, de politiek zelf. Over hoe het moet in Rijswijk, de provincie, het land, Europa, de planeet en de Melkweg. Maar toch wel het meest over hoe het moet in Rijswijk, uitmondend in onder andere het gemeentelijke verkiezingsprogramma. Wat willen we dat er in Rijswijk gebeurt. Politieke partijen en zo ook de VVD zijn er om dat samenhangend en overtuigend op een rijtje te zetten en te communiceren naar iedereen.

 Functie 5 is dus dat overtuigen van kiezers. Daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Dat de mensen op ons stemmen en ons aan de bal laten, ons het werk laten doen waar het allemaal om gaat, het besturen van onze gemeente, de gemeente te laten worden wat wij willen dat hij wordt en blijft zoals wij willen dat hij blijft. Er voor te zorgen dat de kiezers in Rijswijk hun vertrouwen in ons stellen, het liefst allemaal. Daarvoor moeten we allereerst elkaar vinden en organiseren. – ja functie 1 inderdaad.

Het begint met eens een keertje komen kijken op een bijeenkomst, kijken hoe het er aan toe gaat. Twee jaar later kun je dan bijvoorbeeld voorzitter van de afdeling zijn, weet ik uit ervaring.

Met vriendelijke groet,

René Siccama Hiemstra,
voorzitter