Politiek Café met Annemarie Jorritsma

Afgelopen week was Annemarie Jorritsma bij ons te gast in het Politiek Café aan de Herenstraat in Rijswijk. Annemarie begon haar politieke carrière al op 28 jarige leeftijd in de gemeenteraad van Bolsward. Op haar 32e werd ze gekozen als lid van de Tweede Kamer, wat ze in de eerste jaren combineerde met de functie van gemeenteraadslid in Bolsward.

Na jaren als volksvertegenwoordiger te hebben gefunctioneerd werd ze in 1994 minister van Verkeer en Waterstaat en in die hoedanigheid opende zij ook het station in Rijswijk.

Daarna volgde ze in 1998 Hans Wijers op als Minister van Economische Zaken en Vice Premier. Na haar periode als Minister werd zij waarnemend burgemeester van Delfzijl en al snel burgemeester van Almere. Annemarie Jorritsma vindt dat een burgemeester de ruimte moet krijgen om de functie, eventueel in combinatie met nevenfuncties, naar eigen inzicht in te richten.

Op de vraag hoe er meer vrouwen aan de top kunnen komen antwoorde Annemarie dat het in de Tweede Kamer al redelijk goed gaat, maar onder burgemeesters is er nog slechts 18% vrouw en dat moet omhoog. Vrouwen mogen bij selectieprocedures zich ambitieuzer opstellen. Annemarie zelf is naast Lid van de Eerste Kamer ook Commissaris bij PWC en bekleed verschillende voorzittersfuncties bij verenigingen.

Op vragen uit de zaal over of de klimaatregels aangescherpt moeten worden antwoordde Jorritsma dat de VVD  daar geen reden toe ziet. Met het klimaat moet rationeel worden omgegaan, dit is momenteel goed geregeld in het klimaat-akkoord.

Natuurlijk werd er ook gesproken over haar lidmaatschap in de Eerste Kamer. Op een vraag over de rol van de Eerste Kamer geeft Annemarie aan dat ze niet de rol van de Tweede Kamer moeten willen  overnemen. Wel het toetsen op uitvoerbaarheid: wanneer duidelijk wordt dat een wetsvoorstel het waarschijnlijk niet gaat halen moet dit tijdig kenbaar worden gemaakt. 

Tot slot werd er traditiegetrouw natuurlijk plaats genomen achter de bar bij Ton’s Muziek café om een biertje te tappen. Dat ging haar goed af!

Volgende maand is het Politiek Café op 21 december, en dan is er het jaarlijkse Oliebollentreffen en de uitreiking van de Kwaliteitskanjer aan de ambtenaar of afdeling van de gemeente die zich heeft onderscheiden op het gebied van kwaliteit en service.