Fractie in Actie: december 2015

Bij het aantreden van het vorige College, in 2010, zaten we midden in de crisis. De VVD heeft toen bij het vaststellen van het toenmalige Collegeaccoord aangegeven dat we inzetten op het behoud van de ‘parels van Rijswijk’. Geen grootse en meeslepende nieuwe zaken, maar Rijswijk zoveel mogelijk ongeschonden door de crisis heen loodsen. Het lijkt erop dat dit is gelukt. Ons niveau van voorzieningen is en blijft ongekend hoog en het niveau van lokale lasten is relatief laag (met de nadruk op relatief!). We merken dat de economie aantrekt. De leegstand in de Plaspoelpolder neemt af. Ook in De Boogaard tekenen zich voorzichtig positieve ontwikkelingen af. Nog niet voldoende, maar de inspanningen van René van Hemert als wethouder Economische Zaken werpen vruchten af. De fractie blijft dit uiteraard van harte steunen.

Inmiddels begint de signatuur van het nieuwe College steeds meer vorm te krijgen. Een enthousiaste, frisse ploeg, die met het Collegeprogramma ‘En Garde!’ met esprit ten strijde trekt. Dat is natuurlijk goed om te zien, maar enige ‘nuchterheid’ zou op sommige aspecten wel mogen. In de Algemene Beschouwingen tijdens de begrotingsraad (november 2015) heb ik aangegeven dat de VVD zich herkent in de begroting en het beleid, zeker waar het de robuustheid van de begroting betreft en het uitstekende financiële weerstandsniveau. Maar we fronsen af en toe de wenkbrauwen bij ogenschijnlijk veel ‘links’ tromgeroffel.

Geen zaken overigens waar we ons als Rijswijk voor hoeven te schamen (bijvoorbeeld keuzes op het gebied van armoedebeleid en een stevige duurzaamheidsimpuls) maar waarvan de VVD zich ook altijd verzekerd wil weten van de betaalbaarheid en het realiteitsgehalte. Zo is er een Kadernota Armoedebeleid vastgesteld met tal van prachtige maatregelen om de participatie te bevorderen. Wie kan daar tegen zijn? Maar, werken al die goedbedoelde maatregelen wel? Is het geen goed geld naar kwaad geld gooien? De VVD heeft daarom aangedrongen op onderzoek naar de effectiviteit van het beleid en de ingezette instrumenten.

Dit College zet stevig in op duurzaamheid. Ook geen schande. Het waren bijvoorbeeld de VVD wethouders Van Putten en Van Hemert en VVD-raadsleden als Arnoud Passenier, Koen Bos en Toon Buddingh’ die de basis hebben gelegd voor RijswijkBuiten als meest duurzame wijk in de regio, misschien wel in Nederland. En, zoals vaak als de VVD ervoor tekent, blijft het dan niet bij holle retoriek maar gebeurt er ook echt wat! We zien immers een duurzaam en aangenaam stadsdeel vorm krijgen. Geheel in lijn met de opmerkingen van Annemarie Jorritsma tijdens het goedbezochte Politiek Café verheft de VVD ‘duurzaamheid’ niet tot een nieuw geloof. Investeringen in duurzaamheid moeten zin hebben en renderen. RijswijkBuiten is daar een goed voorbeeld van.

Het komend jaar zullen voor Rijswijk belangrijke besluiten worden genomen over het Stadhuis en het Pontje. Het is geen geheim wat de ambities van het College zijn. De VVD wil ook hier ‘de nuchterheid’ wel terugzien. Prima om allure en glans in de stad te brengen. Leuk om geliefde vervoersmodaliteiten te faciliteren. Niettemin: welke prijs heeft Rijswijk daar voor over? Wat de VVD betreft mogen de lasten hierdoor in elk geval niet stijgen en moeten de plannen realistisch zijn. Nog weer jaren gesoebat is fnuikend. Ik ben erg benieuwd hoe u over deze zaken denkt. Laat het ons weten! Overigens goed te zien dat diversen onder u ook actief deelnemen aan de discussie over de nieuwe Stadvisie. Wat mij betreft doet u dat vaker. Het is sowieso belangrijk dat u zich als VVD-lid profileert en manifesteert. We hebben een goed bestuur en een gedegen fractie, maar de zichtbaarheid van de VVD mag echt nog verbeteren. U als VVD-lid van de afdeling kan daar actief aan bijdragen.

Fijne feestdagen!

Arthur Sterk, fractie-voorzitter