Bereikbaarheid en Leefbaarheid

Rijswijk is een fanastische gemeente als het aankomt op bereikbaarheid. Zeven openbaarsvervoerslijnen doorkruisen onze gemeente. De wegen en fietspaden zijn van goede kwaliteit. Dat willen wij zo houden, waarbij mogelijk en nodig de leeftbaarheid wordt verbeterd.
Daarom wil de VVD dat de tunnel onder de Prinses Beatrixlaan wordt aangelegd, naast de al geplande en door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu toegezegde Rotterdamse Baan.

De VVD wil veilig verkeer met een goede doorstroming. Dit vergroot de leefbaarheid. De VVD vindt dat het plaatsen van rotondes daarbij kan helpen. Daarbij hanteren we het principe om een rotonde aan te leggen op het moment dat de verkeerslichten moeten worden vervangen.

Er moeten voldoende en veilige parkeervoorzieningen bij sportfaciliteiten en sportclubs komen.

Realisatie van 'fietstrommels in de wijken en goede fietsparkeervoorzieningen bij openbaar vervoervoorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid.

Om de luchtkwaliteit nog verder te verbeteren moeten (snelle) oplaadpunten voor elektrische auto's worden geplaatst. De verkrijgbaarheid van groen autogas moet bevorderd worden. Hiermee zijn we gericht op 'moderne' mobiliteit.

We willen in de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten een staton voor treinverkeer. Toename van het aantal inwoners in deze omgeving en de daar aaanwezige werkgever DSM maken een treinstop daar noodzakelijk.

Groengebieden moet je kunnen gebruiken. De groenvoorziening in Rijswijk is goed. Er is ruimte voor groen en dat moet zo blijven. De attractiewaarde kan nog wel worden verhoogd. Gedacht kan worden aan een 'Klauterpark' voor kinderen. Particuliere initiatieven moeten worden gestimuleerd, zoals het faciliteren van bijvoorbeeld jazz/klassieke concerten.