Onderwijs

De VVD is voorstander van goed, en voor iedere Rijswijker bereikbaar, onderwijs. Immers, onderwijs is de basis van onze economie en biedt de mogelijkheden voor ontplooiing van elk individu. Een ieder heeft zijn kwaliteiten, zijn potenties om iets in de samenleving te bereiken en aan de samenleving bij te dragen. Daarom is de VVD groot voorstander van goed onderwijs op elk niveau! Talenten dienen gewaardeerd te worden en potenties benut.

Bij het bouwen van nieuwe (brede) scholen worden maatschappelijke functies tegevoegd, zoals cultuur en sport. Het plan voor brede scholen moetn worden uitgevoerd en waar mogelijk worden uitgebreid. Bij de invulling van de brede school moet goed worden gekeken naar de gebruikers van deze school. Buiten het onderwijs, zal kinderopvang en cultuur in deze scholen gestimuleerd moeten worden. Het geven van muziekonderwijs door Trias, op de brede school, is hier een uitstekend voorbeeld van.

De Rijswijkse VVD blijft zich sterk maken voor de beste Vakschool (ambachtsschool) in Nederland. Samen met het bedrijfsleven, streven wij ernaar, het onderwijs aan te laten sluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven, zodat stageplaatsen voor leerlingen mogelijk worden.

Het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen moet in Rijswijk mogelijk gemaakt worden. Particuliere initiatieven om deze vorm van onderwijk in Rijswijk van de grond te krijgen zullen door de VVD in Rijswijk ook actief worden ondersteund.