Openbaar bestuur

Rijswijk is een sterke gemeente. Dichtbij de burger, maar met voldoende slagkracht om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Rijswijk heeft een goede uitgangspositie door continuiteit in degelijk bestuur, mede dankzij de bestuurlijke verantwoordelijkheid die de VVD voor het lokale bestuur heeft genomen. Dat neemt niet weg dat de samenwerking in regionaal verband moet worden gezocht, zeker daar waar een grotere schaalgrootte in de uitvoering van taken leidt tot meer efficiency en slagkracht. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met de gemeente Delft.

Door de voorgenomen opheffing van het Stadsgewest Haaglanden is verdere samenwerking in de metropoolvorming Den Haag Rotterdam noodzakelijk. Rijswijk zal hier blijvend een actieve centrale rol in moeten spelen. EfficiĆ«nte bestuurlijke samenwerkin in de regio, de metropool is goed voor een goede dienstverlening aan de burger met inzet van een zo efficiĆ«nt mogelijk draaiend bestuurlijk en ambtelijk apparaat. Maar het is in de komende jaren ook noodzaak, daar nieuwe bezuinigingen op de gemeente afkomen, waar de burgers van Rijswijk in de opinie van de VVD niet de lasten mogen dragen. De ambterlijke organisatie zal afgestemd moeten worden op de verdere ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden.

De VVD staat voor de degelijkheid in de manier waarop het huishoudboekje van de gemeente Rijswijk wordt beheerd. Dat betekend dat de VVD staat voor en sluitende (meerjaren)begroting. Niet meer geld uitgeven dan je hebt. Niet meer geld vragen aan de Rijswijkers dan we echt nodig hebben! 

De VVD staat voor lage lasten!