Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid vormt het fundament voor een goed leefklimaat. Rijswijk is schoon, netjes en veilig. Dat moet zo blijven. Er moet blijvende aandacht zijn voor goed onderhoudhoud van de publike ruimte. De VVD is voor het stevig handhaven van de regels binnen de openbare ruimte.

De VVD is voorstander van (beperkt) cameratoezicht en dan in het bijzonder voor het uitbreiden van het mobiele cameratoezicht. Dit voor bepaalde 'hotspots' of voor speciale plekken tijdens de jaarwisseling.
Er moet vooral tijd gestoken worden in preventie en voorlichting. Politie en gemeente kunnen deze rol goed vervullen en daardoor ook de bewoners meer laten participeren en alerter maken.

Eenieder mag zich vrij voelen om in Rijswijk te gaan en te staan waar hij/zij wil. De vrijheid van de één wordt echter begrenst door de vrijheid van een ander. Daarom mag de vrijheid van de een niet ten koste gaan van anderen. De VVD accepteerd geen overlast. Overlast mag dan ook niet door de gemeente of politie worden getolereerd.

De VVD constateerd dat de gemeentelijke veiligheidsfunctionaris op een goede wijze functioneerd. De VVD houdt daar de focus op, zeker na de invoering van de Nationale Politie.