Bouwen en wonen

Rijswijk is een heerlijke gemeente om in te werken, maar zeker ook om in te wonen. Diverse woonvormen zijn in Rijswijk aanwezig of worden gebouwd. De bouw van de nieuwe woonwijken RijswijkBuiten en Eikelenburg moet worden voortgezet. Hierbij moet ook aandacht zijn voor levensloopbestendige huisvestiging (dus ook specifiek voor ouderen of jongeren, met hun specifieke behoeften).
De VVD zet in op betaalbare woningen van hoge kwaliteit, met lage energiekosten en in een groene woonomgeving.

In Rijswijk zijn er verhoudigsgewijs te veel sociale woningen. De VVD blijft zich inzetten voor een evenwichtige woningvoorraad. De zogenaamde scheefwoners moeten worden verleid om door te stromen naar andere betaalbare woningen. Portiekwoningen moeten beter toegangelijker worden gemaakt voor ouderen. Renovatie van woningen wordt in overleg met corporaties gedaan

De Stadhuisdiscussie is de VVD al jaren een doorn in 't oog. De fractie en wethouder werken aan een goede, snelle oplossing. De VVD wil zo snel mogelijk een positieve oplossing, met zo min mogelijk kosten voor de Rijswijkse burger!