Werken

Een gemeente om in te werken
Na de economische crisis van de afgelopen jaren trekt de economie, mede dankzij de VVD, weer stevig aan. Dat betekent dat bedrijven weer groeien en vaker kiezen voor uitbreiding en dat nieuwe ondernemers steeds vaker de sprong wagen om een bedrijf te beginnen. Die ondernemers zijn belangrijk voor Rijswijk omdat ze zorgen voor werkgelegenheid.

Daarom wil de VVD dat ondernemers de ruimte krijgen en niet nodeloos in de wielen worden gereden door regels en procedures. Dat uitgangspunt geldt voor iedere ondernemer, of je nu een kleine financiële dienstverlener, grote supermarkt, webshop of horecabedrijf hebt of wil beginnen. De gemeente moet er zijn voor de ondernemer, niet andersom.

Daarom wil de VVD de komende jaren:
- Dat de gemeente het makkelijker maakt om een bedrijf te beginnen in Rijswijk door zich juist dienstbaar op te stellen en niet door dwars te liggen.
- Dat de gemeente regelmatig overleg heeft met alle stakeholders die voor de werkgelegenheid in Rijswijk van belang zijn. Cruciaal bij goed stakeholdersmanagement is dat dit overleg tijdig plaatsvindt.
- Dat de gemeente zich inspant om meer middelgrote en grote bedrijven naar Rijswijk te halen, een goede verhouding van werk voor lager en hoger opgeleid personeel is daarbij van belang.
- Dat de afdeling Economische Zaken, qua bemensing en budget, op het stadhuis nog meer in de gelegenheid wordt gesteld om daadkrachtig aan de slag te gaan.
- Dat verouderde bedrijfsterreinen worden aangepakt door de aansluitingen en voorzieningen te verbeteren op basis van een goede visie voor de bedrijvenparken in Rijswijk.
- Dat de gemeente de eigenaren van oude kantoorpanden stimuleert om hun panden te moderniseren of eventueel te slopen.
- Dat het openen van bedrijfsverzamelgebouwen waar ZZP’ers hun werk kunnen doen wordt gestimuleerd.
- Dat het Havengebied wordt doorontwikkeld naar een moderne locatie waar werken, wonen en vrije tijd samengaan, inclusief een passende horeca en Leisure voorziening.
- Dat het aanvragen van vergunningen zo veel mogelijk via één duidelijk aangegeven loket kan plaatsvinden.
- Dat vergunningen voor kleine terrassen worden afgeschaft en dat er geen precariobelasting wordt geheven voor terrassen.
- Dat recreatieve ondernemers ruim baan krijgen zodat we zoveel mogelijk kunnen genieten van al het groen dat Rijswijk rijk is en mooi maakt.
- Dat ondernemers zelf kiezen wanneer zij hun winkel of bedrijf openstellen, de gemeente moet daarbij de Winkeltijdenwet zo ruim mogelijk uitleggen. Avond- en nachtverkoop moet mogelijk zijn.
- Dat bedrijven maar één keer per jaar een rekening van de gemeente krijgen voor de lokale belastingen.
- Dat mensen die kunnen en willen werken aan de slag kunnen, bijvoorbeeld in projecten als Kans in Rijswijk.
- Dat ondernemers gefaciliteerd worden om samen te werken met lokale onderwijsinstellingen om zo opleidingen goed aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
- Dat expats zich thuis blijven voelen in Rijswijk.
- Dat ook voor expats goede informatie beschikbaar moet zijn met betrekking tot evenementen in de stad.
- Dat het aanbod van voorzieningen en evenementen actief onder de aandacht wordt gebracht op informatieborden bij álle in- en uitvalswegen van Rijswijk.

Voor het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de VVD Rijswijk klikt u op de onderstaande bijlage.