Genieten in Rijswijk

Een gemeente om in te genieten
Je straat, je wijk en de rest van de stad zijn ook in je vrije tijd belangrijke plekken. Voor kinderen is het belangrijk dat er voldoende speelvoorzieningen zijn, ouders willen boodschappen kunnen doen of een drankje op het terras kunnen drinken en een goed ingericht park is voor ons allemaal een fijne plek om tijd door te brengen.

Daarom vinden we het als VVD belangrijk dat we in Rijswijk de juiste balans vinden tussen groen om van te genieten en hoogwaardige voorzieningen waar je gebruik van kan maken. De plannen voor de inrichting van het nieuwe Wilhelminapark zijn daar een goed voorbeeld van.

Voor het oude centrum en winkelcentrum In de Bogaard brengt die balans nieuwe uitdagingen met zich mee. Winkelen wordt meer en meer een beleving terwijl noodzakelijke aankopen steeds vaker via internet worden gedaan. De juiste balans tussen ruimte voor winkels en ruimte voor genieten in de vorm van horeca of andere vrijetijdsbestedingen is voorwaarde voor een succesvolle aanpak van die uitdagingen.

Daarom wil de VVD de komende jaren:
- Dat de gemeente meer doet om de geschiedenis van Rijswijk en in het bijzonder de Vrede van Rijswijk onder de aandacht te brengen bij haar inwoners en bij bezoekers.
- Dat de jaarlijkse intocht van Sinterklaas een leuk en herkenbaar feest blijft voor ouders en kinderen.
- Dat bij het toekennen van cultuursubsidies wordt gekeken of het geld niet keer op keer aan dezelfde kleine doelgroep wordt besteed, cultuur is voor en van ons allemaal.
- Dat professionele krachten van grotere culturele instellingen die door de gemeente worden gesubsidieerd ook tijd vrijmaken om kleinere vrijwilligersinitiatieven actief te ondersteunen met hun kennis en ervaring.
- Dat kritisch wordt gekeken naar subsidies die de culturele organisaties krijgen van de gemeente. Bij het verlenen van een subsidie zal de draagkracht van de betreffende organisatie altijd een rol spelen. Een organisatie moet namelijk een aanzienlijk deel aan eigen inkomsten genereren.
- Dat de rol van het Museum Rijswijk als waardevolle cultuurdrager en trekpleister van, onder andere, het oude dorp van Rijswijk zal moeten worden herbevestigd.
- Dat bij kleinschalige evenementen veiligheidseisen op maat worden vastgesteld om goede initiatieven zoveel mogelijk de ruimte te geven.
- Dat Rijswijk haar burgers uitnodigt tot sport en bewegen, met een goed aanbod en een sportinfrastructuur die sterk, open en toegankelijk is.
- Dat aan de gebruikers van sportvoorzieningen een vergoeding in de vorm van een financiële bijdrage of vrijwilligerswerk wordt gevraagd.
- Dat een deel van de subsidies op het gebied van sport en bewegen wordt gebruikt om ook mensen met een beperking mee te laten doen.
- Dat de problemen die de groei van sportverenigingen, zoals bijvoorbeeld de Rijswijkse Hockey Club (RHC), in de weg zitten in goed overleg worden opgelost.
- Dat de gemeente zorgt voor een kwalitatief hoogwaardig beheer van de stad en het behoud en onderhoud van groen in Rijswijk.

Voor het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de VVD Rijswijk klikt u op de onderstaande bijlage.