Duurzaamheid & innovatie

Een duurzame en innovatieve gemeente
Rijswijk was en is, onder andere door Rijswijk Buiten, een van de koplopers op duurzaamheidsgebied. De VVD is er trots op dat dit project ondanks de crisistijd op de kaart is gezet. Rijswijk is een groene en duurzame gemeente en moet die lijn doorzetten. Duurzaamheid is belangrijk en moet bij elk onderwerp dat in de gemeente speelt aan de orde komen. Niet alles zal mogelijk zijn, maar het streven naar duurzame ontwikkelingen is belangrijk.

Want de ontwikkelingen die we zien op onderwerpen zoals energie, klimaatadaptatie en circulaire economie biedt kansen voor Rijswijkse marktpartijen en als gemeente willen we dit faciliteren. Bijvoorbeeld met een energieloket om woningeigenaren te helpen hun energierekening naar beneden te krijgen, door het vergunningentraject voor elektrische autobezitters te vergemakkelijken en door wateroverlast in de straten tegen te gaan met aantrekkelijk groen. In alle gevallen kiezen we voor innovatie, oplossingen die aansluiten bij de wensen van de Rijswijker, en een grote diversiteit aan technieken.

Daarom wil de VVD de komende jaren:
- Dat de gemeente haar energie steekt in marktpartijen die reële marktkansen op het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulaire economie creëren in plaats van hobbyprojecten. We willen serieus aan de slag.
- Dat de gemeente, samen met bedrijven en bewoners, verkent waar kansen liggen op energie, klimaatadaptatie en circulaire economie om deze samen verder te brengen. Hierin zoeken we ook de samenwerking met onderwijs, wetenschap en kennisinstituten.
- Dat de gemeenten particuliere woningeigenaren stimuleert in het verduurzamen van hun woning daarbij gebruikmakend van de nationaal beschikbare middelen.
- Dat de gemeente, samen met bedrijven, netbeheerders en elektrisch autobezitters verkent hoe de gemeente, eventueel in samenwerking met buurgemeenten, proeftuin kan zijn in de elektrificatie van het personenvervoer.
- Dat de gemeente stimuleert dat kringloopbedrijven, weggeefwinkels en repaircafe’s samen werken met de milieustraat van de afvalverwerker en zich ontwikkelen tot circulair ambachtscentra. Niet alleen het aanbieden van afgedankte producten voor hergebruik, maar ook het maken van nieuwe producten uit oude producten. Niet alleen voor de duurzaamheid ,maar ook bieden deze centra goede kansen voor de werkgelegenheid voor lager opgeleiden in Rijswijk.
- Dat op het gebied van duurzaamheid over de gemeentelijke grens heen wordt gedacht. Samen met de omliggende gemeenten gaan we kijken wat we regionaal kunnen oppakken.
- Dat de gemeente inzichtelijk maakt waar we Rijswijk nog mooier kunnen maken door de aanleg en het beheer van aantrekkelijk groen.
- Dat de gemeente onderzoekt op welke wijze we het succes van duurzaam Rijswijk Buiten kunnen verbreden en toepassen in andere wijken.
- Dat ‘afspraak is afspraak’ op duurzaamheidsgebied geldt, maar meer dan dat is niet nodig.

Voor het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de VVD Rijswijk klikt u op de onderstaande bijlage.