Lokaal netwerk Rijswijk

De VVD is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Wij maken ons sterk voor veiligheid, werk en ondernemende mensen.

Onze politieke ervaring maakt onze ideeën niet alleen goed doordacht, maar ook uitvoerbaar in de praktijk. De VVD streeft naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren.

De VVD zet zich in op alle plaatsen waar invloed kan worden uitgeoefend op het openbaar bestuur. Onze partij is actief in de Tweede en Eerste Kamer, de Provinciale Staten, tot in het Europarlement toe. Maar de meeste VVD'ers werken aan een liberale samenleving in de eigen buurt. Zoals wijzelf in Rijswijk.

Actief in Rijswijk
De Rijswijkse leden van de VVD kunnen regelmatig deelnemen aan verschillende cursussen.

Voor heel politiek geïnteresseerd Rijswijk organiseren we iedere laatste maandag van de maand een Politiek Café en nodigen hier interessante sprekers voor uit.