• Verkiezingsprogramma

  Bereikbaarheid en ...

  De VVD wil veilig verkeer met een goede doorstroming. De VVD vindt dat het plaatsen van rotondes daarbij kan helpen.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Bouwen en wonen

  De VVD zet in op betaalbare woningen van hoge kwaliteit, met lage energiekosten en in een groene woonomgeving.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Economie, ...

  De VVD zet in op economische groei en het versterken van het vestigingsklimaat. Daartoe faciliteren we ondernemers groot én klein.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Onderwijs

  De VVD is voorstander van goed, en voor iedere Rijswijker bereikbaar, onderwijs

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Openbaar bestuur

  Rijswijk is een sterke gemeente. Dichtbij de burger, maar met voldoende slagkracht om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Openbare orde en veiligheid

  Ieder is vrij om in Rijswijk te gaan en te staan waar hij/zij wil. De vrijheid van de één wordt begrenst door die van een ander.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Zorg, sociaal werk, ...

  De VVD vindt het belangrijk dat de inwoners van Rijswijk zich thuis blijven voelen in hun eigen woonomgeving.

  Lees meer