• VVD Politiek Café met Tanja Klip-Martin

  09 november − Vorige week ontvingen wij Tanja Klip-Martin als gast in ons Politiek Café. Een zeer deskundige, ambitieuze en realistische Dijkgraaf waar we als VVD-ers trots op mogen zijn. Zij heeft op inspirerende wijze verteld over de belangrijke en zeer actuele thema’s waar het Waterschap voor staat. Lees verder

 • Hondenbelasting afgeschaft: niet meer van deze tijd

  09 november − Hondenbelasting: niet meer van deze tijd! De VVD Rijswijk heeft vanavond het College de opdracht gegeven de Hondenbelasting af te schaffen. Hiermee lost de VVD Rijswijk een van de grote beloftes uit de verkiezingscampagne in. VVD Rijswijk: Gewoon. Doen! Lees verder

 • Geen tramremise in Vrijenban

  09 november − De VVD Rijswijk wil geen tramremise in Vrijenban. De VVD Rijswijk heeft via een motie het College opgeroepen om geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een opstel-locatie/remise voor trams aan de Zuiderweg in de wijk Vrijenban. Lees verder

 • Prinses Beatrixlaan: ondertunneling of niets

  09 november − De Prinses Beatrixlaan moet worden aangepakt. Dat is wat de VVD Rijswijk dan ook doen. Via een aangenomen motie van de VVD Rijswijk wordt het College een steun in de rug gegeven om in te zetten op het ondertunnelen van de Beatrixlaan. Het is ondertunnelen, of niets! Met deze maatregel lost de VVD Rijswijk een van de grote beloftes uit de verkiezingscampagne in. Nu gaan we ervoor zorgen dat die tunnel er ook echt komt. VVD Rijswijk: Gewoon. Doen! Lees verder

 • De VVD Rijswijk tijdens de tweede termijn begrotingsraad 2019

  08 november − Het is weer tijd voor de begrotingsraad in Rijswijk! Vandaag de tweede termijn. Wat wil de VVD Rijswijk met Rijswijk? Wat willen we bereiken en waar gaan we ook het komende jaar hard voor aan de slag? Lees het allemaal in de inbreng van fractievoorzitter Coen Sleddering! Lees verder

 • De VVD Rijswijk tijdens de begrotingsraad 2019

  06 november − Het is weer tijd voor de begrotingsraad in Rijswijk! Wat wil de VVD Rijswijk met Rijswijk? Wat willen we bereiken en waar gaan we ook het komende jaar hard voor aan de slag? Lees het allemaal in de inbreng van fractievoorzitter Coen Sleddering! Lees verder

 • Beatrixlaan: racebaan of tunnel?

  23 oktober − Voor de VVD al jaren een doorn in het oog: de Beatrixlaan. Lees hier de mening van ons Raadslid Udo Oelen! Lees verder

 • De column van Coen (15)

  21 oktober − Na een trage start is het College van B&W dan nu eindelijk aan de slag gegaan met concrete beleidsvoornemens en voorstellen voor de Gemeenteraad. Lees verder

 • VVD Politiek Café met Europarlementariër Caroline Nagtegaal

  26 september − Maandag weer een geslaagd Politiek Café in Ton’s Muziekcafé. Deze keer van Caroline Nagtegaal onze gast. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement haalde Caroline veel voorkeursstemmen en kwam daar door op de vierde plek. Helaas haalde de VVD maar drie zetels en daardoor kwam ze niet in het parlement. Maar toen Rutte III gevormd werd kwam er toch een plek vrij en werd Caroline Europarlementariër. Lees verder

 • De column van Coen(14)

  18 september − In mijn vorige column kondigde ik het zomerreces aan. Onlangs hoorde ik van de griffie dat reces een term is die hoort bij de Tweede Kamer en niet bij de gemeenteraad. De raad heeft een agenda en daarin wordt geregeld dat er in de zomer niet vergaderd wordt. Zo dan is dat ook gecorrigeerd. Wel jammer dat ik dan nooit van reces kan worden teruggeroepen. Lees verder

 • VVD Rijswijk krijgt 'rondleiding door de Bogaard'

  14 september − Afgelopen dinsdag was de VVD Rijswijk aanwezig bij een 'Rondleiding door de Bogaard' dat werd afgesloten met een presentatie over hoe het winkelcentrum van de toekomst eruit zou moeten zien. Er is veel kennis opgedaan en de VVD Rijswijk gaat hard aan de slag om de Bogaard een levendig winkelcentrum in het midden van Rijswijk te laten blijven! Lees verder

 • Fractie van de VVD Rijswijk roept leden van, en stemmers op, de VVD Rijswijk nadrukkelijk op om mee te praten over het CWP.

  02 september − VVD'ers in Rijswijk: Denk en praat mee over het College Werkprogramma (CWP)! Om Rijswijkers te betrekken bij de belangrijke keuzes die gemaakt moeten gaan worden voor onze stad, worden inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven door het College van B&W uitgenodigd om de laatste puntjes op de i te zetten voordat het College Werkprogramma definitief wordt vastgesteld. Lees verder

 • Interview met fractievoorzitter VVD Rijswijk Coen Sleddering met RijswijkTV

  14 augustus − Lees hier het interview dat onze fractievoorzitter Coen Sleddering heeft gegeven aan RijswijkTV! "Rijswijk staat er financieel goed voor en dat is mooi, maar er zijn wel een paar dingen aan de hand die we moeten regelen voordat we weer geld uitgeven, tenminste als het aan Coen Sleddering ligt. Hij wil koste wat kost zorgen dat de belasting voor de inwoners van Rijswijk niet omhoog gaat. Lees verder

 • VVD Rijswijk stelt Raadsvragen en komt met voorstellen over het OV in Rijswijk

  09 augustus − Naar aanleiding van de plannen van de MRDH en de HTM om buslijn 23 te verleggen, heeft de VVD Rijswijk nagedacht over structurele oplossingen met maatwerk. Lees hier onze Raadsvragen en voorstellen aan het College voor een beter OV in Rijswijk. Lees verder

 • De column van Coen (13): Een Kaderdebat met succes, en nu het reces!

  04 juli − Met de raadsvergadering van dinsdag 3 juli werd een hectische raadsperiode afgesloten en begint het reces. Hectisch vanwege de verkiezingen en de daarop volgende coalitieonderhandelingen. Het nieuwe College is van start gegaan en ging direct hard aan het werk om het coalitieakkoord uit te werken naar een collegewerkprogramma. Lees verder

 • VVD Rijswijk tijdens het Kaderdebat 2018

  04 juli − Gisteravond 3 april 2018 was het Kaderdebat van de Gemeente Rijswijk. Lees hier de bijdrage van de fractie van de VVD Rijswijk, voorgedragen door onze fractievoorzitter Coen Sleddering! Lees verder

 • De Rijswijkse VVD maakt kennis met Avalex

  02 juli − De fractie van de VVD Rijswijk heeft op 2 juli kennisgemaakt met Avalex via een tour langs verschillende plaatsen die relevant zijn voor de afvalophaling in Rijswijk. De Rijswijkse VVD bedankt Avalex voor deze kennismaking, maar heeft wel het belang van een goede afvalinzameling benadrukt. Lees verder

 • Zomerborrel!

  22 juni − Maandag 25 juni, vanaf 20.30 drinken we samen een glaasje en blikken we terug op een geslaagde eerste helft van het jaar. Kom gezellig naar Tons Muziekcafé voor de zomerborrel van de VVD Rijswijk! Lees verder

 • De column van Coen (12): (Gemeente)Raad en daad

  14 juni − Gisterenavond vond de eerste “gewone” raadsvergadering plaats na de verkiezingen. De vorige vergaderingen stonden meer of minder in het teken van de coalitieonderhandelingen en het gesloten akkoord. Veel nieuwe gezichten in de Raad en de vraag is dan terecht: zou er iets veranderen in de Rijswijkse gemeenteraad? Lees verder

 • VVD Rijswijk stemt tegen ingediend amendement MRDH

  12 juni − De VVD Rijswijk heeft bij de raadsvergadering van 12 juni tegen een ingediend amendement over de zienswijze MRDH gestemd: "Wij hebben het volste vertrouwen in een goede afhandeling door het College. Daarom stemmen wij niet voor een motie die niks toevoegt." Lees verder