• Wat is uw idee voor het VVD verkiezingsprogramma?

  26 april − De VVD Rijswijk nodigt u uit voor de eerste liberale brainstorm op zaterdagochtend 6 mei voor het verzamelen van concrete ideeën en oplossingen om Rijswijk in topvorm te houden en te zorgen dat onze stad de goede zaken behoudt en de minder goede ontwikkelingen gaat keren. De uitkomsten van de liberale brainstormsessies dienen als adviezen die gebruikt worden bij het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Lees verder

 • Politiek Cafe met Uri Rosenthal

  25 april − Op maandag 24 februari was Uri Rosenthal te gast in het Rijswijkse politiek café van de VVD. Vanwege de meivakantie was er een lagere opkomst dan gebruikelijk, maar de aanwezigheid van een aantal nieuwe jonge leden maakte dat volledig goed. Uri Rosenthal hield een interessant verhaal over zijn werkzaamheden als hoogleraar Politicologie en zijn politieke carrière als lid van de Eerste Kamer en Minister van Buitenlandse Zaken in het Kabinet Rutte 1. Lees verder

 • Gemeenteraadslid voor de VVD, iets voor u?

  19 april − Volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De Rijswijkse VVD is inmiddels met de voorbereidingen begonnen. Wij streven naar een lijst met een mix naar o.a. opleiding, kennis, ervaring, leeftijd, sekse, achtergrond, en spreiding over de gemeente. Ook jongeren en mensen die recent in Rijswijk zijn komen wonen worden van harte uitgenodigd te reageren. Zelfs als u nu nog geen lid bent van de VVD hoeft dat geen beletsel te zijn. Lees verder

 • Fractie in Actie: Huis van de stad, nadert de ontknoping?

  19 april − Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad in het Forum Stad uitgebreid kunnen spreken over de plannen die door het College zijn ontwikkeld voor het voormalige stadhuisgebouw aan de Generaal Spoorlaan. Het is de opmaat voor een besluitvormende raadsvergadering. In een uitgebreid voorstel voor het Huis van de Stad heeft het college geschetst op welke manier de gemeentelijke organisatie daarin gevestigd kan worden en welke maatschappelijke partijen er kunnen worden gehuisvest. Er wordt een uitgebreide onderbouwing van de kosten gegeven en, op verzoek van de raad, is ook aandacht besteed aan de kosten die continuering van de huidige huisvesting met zich zou meebrengen om een realistische vergelijking mogelijk te maken. Lees verder

 • Coen Sleddering aan de slag met VVD-verkiezingsprogramma

  12 april − Het Bestuur heeft Coen Sleddering gevraagd het concept verkiezingsprogramma voor te bereiden, uiteraard met behulp van leden van de VVD in Rijswijk. Maar ook niet-leden zullen gevraagd worden hun ideeën/ suggesties in te brengen. Lees verder

 • Huis van de Stad, een mijmering bij een dagdroom

  11 april − Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Daarom heb ik nog eens goed naar de animatie gekeken die dit plan moet visualiseren en ondersteunen. Dan zie ik een stad in 2025 met een opvallende bevolkingssamenstelling. Lees verder

 • Van de voorzitter: Tegen water

  10 april − Tijdje geleden was op de zaterdagavond 'Als de dijken breken’ op de televisie. Een storm zorgt ervoor dat de Noordzee ergens in Zuid-Holland het land in stroomt, tot diep voorbij Utrecht. Het wordt tijd om die bescherming tegen het water opnieuw te beschouwen. Niet om de organisaties die dat verzorgen ter discussie te stellen, maar om ter discussie te stellen waarom zij wat op welke manier doen. Lees verder

 • Politiek Café met Bente Becker

  05 april − Eind maart was Bente Becker te gast in het Politiek Café Rijswijk. Volgens Bente is het belangrijk dat er meer jonge mensen, en meer vrouwen in de politiek komen. Het is belangrijk dat de Tweede Kamer een gemêleerd gezelschap is met ervaring op verschillende vlakken, zodat het volk goed vertegenwoordigd wordt. Zij gaf ons een beeld van wat een nieuw Kamerlid de eerste dagen en weken doormaakt. Lees verder

 • Fractie in Actie: Versnippering

  22 maart − Een onderwerp waar we niet omheen kunnen deze maand: de Tweede Kamer verkiezingen. Een enigszins voorspelde uitslag, maar toch wel verrassend. Twee regeringspartijen die het land samen door de moeilijke afgelopen jaren heen geholpen hebben en beiden zetels verliezen. De VVD is dan nog wel de grootste partij, maar de PvdA wordt hard gestraft voor de moed die zij gehad hebben om het land door de crisis heen te helpen. Wat verder opviel was het grote aantal partijen. Het wordt steeds moeilijker om met zoveel versnippering te komen tot een stabiel kabinet. Ook op gemeentelijk niveau hebben we er weer een nieuwe partij bij. Ik ben benieuwd hoe de uitslag van de afgelopen verkiezingen door gaat werken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Lees verder

 • Van de voorzitter: Nivelleren is taal

  11 maart − Als je meer dan de helft van je inkomen gedwongen afdraagt aan de collectiviteit, die daar dingen voor doet die niet merkbaar ten gunste van jou komen, hoe kan die collectiviteit dan een nog groter beroep op jou rechtvaardigen? Hoe kan dat nog onder een vlag van ‘eerlijk’ en ‘solidariteit’ plaats vinden? Ergens verandert geven in nemen. Lees verder

 • Politiek café met Martin Wörsdörfer

  06 maart − Maandag 27 februari was Martin te gast in het Rijswijkse Politiek Café. Martin heeft jarenlange ervaring op het gebied van belastingen. Een lange tijd als adviseur bij verschillende adviesbureaus en sinds enige tijd bij de belastingdienst. Speerpunt van hem als aankomend kandidaat kamerlid (nr28) is het vereenvoudigen van het belastingstelsel, er wordt te veel geld rondgepompt met toeslagen, subsidies en heffingen, dit kan eenvoudiger. Lees verder

 • VVD stelt vragen over de pilot 'omgekeerd afval ophalen'

  18 januari − Kortgeleden heeft de VVD de bewonersbijeenkomst in de wijk Leeuwendaal over de pilot ‘omgekeerd afval ophalen’ bijgewoond. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de VVD het College van Burgemeester en Wethouders de nodige vragen gesteld over deze pilot. Lees verder

 • Trainingsprogramma 2017

  17 januari − De VVD biedt vele mogelijkheden aan de leden om trainingen te volgen. In het voorjaar van 2017 een aantal interessante trainingen georganiseerd met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Lees verder

 • Het kerst reces is voorbij

  15 januari − Het kerstreces is voorbij. De Gemeenteraad komt weer op stoom. In zijn nieuwjaarstoespraak ging burgemeester Bezuijen in op het vertekende beeld dat ontstaat over staat van de gemeente. Als je af moet gaan op al de negatievelingen die ongeremd op Facebook en Twitter hun gal spuien, zitten we in een permanente crisis op zo’n beetje alle vlakken. Maar als je iets verder kijkt, dan wordt al gauw duidelijk dat we het in Nederland erg goed hebben. En binnen Nederland is Rijswijk bovendien ook nog eens een zeer positieve uitzondering. Lees verder

 • Van de voorzitter: Liberaliseren

  12 januari − Twintig jaar geleden spraken mensen veel vaker en nadrukkelijker met dedain over de overheid. De overheid was de sukkel. Het bedrijfsleven, dáár had men het voor mekaar, daar wisten ze hoe het moest en als de overheid ergens niet uitkwam dan wist een kerel (m) – troubleshooter – uit het bedrijfsleven er wel raad mee. Mensen veronderstelden dat bedrijven de dingen eenvoudigweg beter organiseerden dan overheden dat ooit zouden kunnen. Maar het bedrijfsleven is van de sokkel en de overheid in 2017 doet het wel degelijk beter dan die van 20 jaar geleden. Maar wat zijn nu de stappen die gezet moeten worden? Lees verder

 • Uitreiking Kwaliteitskanjer 2016

  19 december − Na een unaniem besluit van de Jury is de Kwaliteitskanjer 2016 gegaan naar Handhaving / de Inspecteurs Openbaar Gebied, dit omdat zij hun werk professioneel doen met respect naar de inwoners van Rijswijk. De heugelijke uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse Oliebollentreffen in Ton's Muziekcafé. Lees verder

 • Politiek café met Michel Bezuijen

  10 december − Eind november was burgemeester Michel Bezuijen te gast in het Rijswijkse Politieke Café. Het was een leuke avond waarin we onze burgemeester iets beter leerde kennen en hij vertelde over zijn ervaringen met crisismanagement. Ook kwamen er aantal lokale onderwerpen aan de orde en zo eindigde de avond in een politieke discussie over de Rijswijkse woningmarkt. Lees verder

 • Fractie in Actie: Minder belasting dankzij de VVD

  24 november − Afgelopen tijd stond de gemeente begroting voor 2017 op de agenda van de gemeenteraad. De VVD concludeert: een zeer goede begroting, financiën zijn op orde, voldoende reserves en zelfs een overschot. Dankzij herhaalde inzet van de VVD profiteert daar ook de Rijswijker daar van mee en worden de belastingen verlaagd. Lees verder

 • Tweede bijeenkomst Haaglanden 2045 een succes

  19 november − Op een zonnige zaterdagmiddag kwamen liberalen uit verschillende gemeenten bij elkaar om gezamenlijk aan de visie op een aantal regionale thema's te werken, met als onderlegger de plannen voor de Metropoolregio. Lees verder

 • Politiek café met Leendert de Lange

  07 november − Vorige week maandag was tweede kamer lid Leendert de Lange te gast in het Politiek Cafe. Het was leuk weer veel mensen te mogen begroeten, ook van andere politieke partijen en buurgemeenten! Het dossier van Leendert - de zorg - maakte veel los in de zaal en zorgde voor veel vragen. Lees verder