Nieuws

 • Artikel 44 vragen, ook tijdens het reces: Buurtpreventie; Q-Park en 'Zweedse drempels'

  17 augustus − Ook tijdens het reces zitten Rijswijk en de VVD Rijswijk niet stil! De afgelopen weken heeft de gemeenteraadsfractie een drietal schriftelijke artikel 44 vragen gesteld aan het College. Een situatie omtrent buurtpreventie; een verloren kort geding tegen Q-Park en een verkeersveiliger Rijswijk. Lees de vragen hier! Lees verder

 • VVD Rijswijk bij het Kaderdebat van 9 juli 2019 'Durven en Doen'

  09 juli − Dinsdag 9 juli 2019 vond het Kaderdebat plaats in de gemeenteraad van Rijswijk. Rijswijk staat er helaas financieel niet zo goed voor op dit moment en dus moeten er keuzes worden gemaakt. Daar is wel daadkracht en verantwoordelijkheid voor nodig. Het College kijkt halfslachtig toe en wil blijkbaar geen echte maatregelen nemen. Wat de VVD Rijswijk betreft wordt er goed en doelmatig ingegrepen in de financiën om niet alleen de toekomst van onze mooie stad te waarborgen, maar ook eindelijk te werken aan de boel op orde te krijgen, een goede dienstverlening te geven aan inwoners en ondernemers en een liberaler Rijswijk te creëren. Lees verder

 • VVD Rijswijk in de Raadsvergadering van 21 mei 2019

  22 mei − De Raadsvergadering van 21 mei 2019 had een aantal belangrijke en drukkende onderwerpen voor Rijswijk. De fractie van de VVD Rijswijk is duidelijk over het AZC: de situatie hier is dermate veranderd dat het AZC wat ons betreft nog dit jaar moet sluiten. Dan is er nog het Huis van de Stad; dit is voor ons nog steeds geen gesloten zaak, wij willen meer duidelijkheid, heldere berekeningen en niet alles koste wat kost doordrukken. Ook de verkeersveiligheid staat hoog op onze agenda: deze moet nu echt worden aangepakt door de wethouder. Een veilig, gezond en financieel bewust Rijswijk voor iedereen! Lees hier onze bijdrage! Lees verder

 • VVD Rijswijk in de commissies van 7 en 9 maart 2019

  14 mei − Het Huis van de Stad, bereikbaarheid, Rijswijk Buiten en afval. Het kwam allemaal voorbij in de forumvergaderingen van afgelopen dinsdag 7 en 9 maart 2019. Lees hier onze vragen, bijdrage en de antwoorden van het College. Lees verder

 • College wil AZC Rijswijk langer openhouden: onbegrijpelijk en onverantwoord.

  09 mei − Het College heeft besloten om het AZC in Rijswijk nog twee jaar extra open te houden. Voor de VVD Rijswijk is dit, gelet op de omstandigheden, een onbegrijpelijke en onverantwoorde beslissing. Het is ook jammer: Beter voor Rijswijk draait, zoals wij op 18 april al hadden voorspeld, mee met het linkse smaldeel van dit College en gooit haar standpunten over het AZC, die ze sinds haar oprichting heeft, uit het raam. De burgemeester kan niet garanderen dat de politiecapaciteit, die nu al onder druk staat, niet verder onder druk komt te staan en het COA wil geen garanties geven dat er geen 'probleemgevallen' meer worden geplaatst. Het is jammer dat het COA en het College ons niet in staat stelt om de positieve ervaringen voort te zetten en het draagvlak voor het AZC in Rijswijk te herstellen. Dit brengt ons bij de conclusie dat het zo niet langer kan: wat de VVD Rijswijk betreft sluit het AZC dit jaar nog. Lees verder

 • Nieuwe Coalitie: VVD Rijswijk constructief en kritisch de oppositie in

  19 april − De VVD Rijswijk bedankt Larissa voor al het werk dat zij heeft verricht bij het tot stand komen van een nieuw College. Het duurde lang, maar Rijswijk kan weer door. De VVD Rijswijk zal vanuit de oppositie constructief, kritisch en met een eigen geluid werken aan een mooier, liberaler en veiliger Rijswijk. Een Rijswijk waar het fijn werken, wonen en leven is, in een veilige en welvarende omgeving! Toch verbazen wij ons ook over een aantal zaken: Een wethouder van WIJ. die volgens het CDA en GBR het afgelopen jaar een bestuurlijk onvermogen heeft laten zien en wiens integriteit ook niet helemaal in orde zou zijn, maar ambities blijken soms belangrijker dan geloofwaardigheid en de drie lijken ineens dikke vrienden. 'My kingdom for a horse en alles voor een wethouderspost.' Ook bij delen van het Coalitieakkoord hebben wij zo onze bedenkingen, al serveren wij zeker niet alles af want er staan ook zeker goede dingen in. Voor nu wachten wij de concrete voorstellen van het College af. Wij zullen als fractie de afweging maken een onderwerp te steunen of niet. En nu, aan de slag voor Rijswijk! Lees verder

 • Nieuwe coalitie in Rijswijk. VVD Rijswijk sterk in de oppositie.

  13 april − Eindelijk is er dan een nieuwe coalitie in Rijswijk. De stad kan nu weer bestuurd worden en daar is de VVD Rijswijk blij mee. De fractie van de VVD Rijswijk zal aanstaande donderdag in de extra gemeenteraadsvergadering onze opvattingen over het coalitieakkoord en de samenstelling van dit College helder neerzetten. Wordt vervolgd! De fractie van de VVD Rijswijk gaat zich nu voorbereiden op het voeren van drie jaar oppositie tegen dit nieuwe College. Lees verder

 • VVD Rijswijk in de Raadsvergadering van 9 april 2019

  10 april − De Raadsvergadering van 9 april 2019 was kort maar krachtig. De fractie van de VVD Rijswijk heeft via een tweetal onderwerpen wederom duidelijk gemaakt waar wij voor staan: een ondernemend, bereikbaar en veilig Rijswijk voor iedereen! Lees hier onze bijdrage over de verkeersveiligheid en de bedrijveninvesteringszone Oud-Rijswijk: Lees verder

 • VVD Rijswijk in de commissies van 26 maart 2019

  31 maart − Het Huis van de Stad, de Prinses Beatrixlaan, verkeersveiligheid, integriteit, Rijswijk Buiten en grondwater. Het kwam allemaal voorbij in de forumvergaderingen van afgelopen dinsdag 26 maart 2019. Lees hier onze vragen, bijdrage en de antwoorden van het College. Lees verder

 • VVD Rijswijk gestopt met gesprekken coalitievorming

  23 maart − Op 4 februari heeft de VVD zich teruggetrokken uit het College van B&W van Rijswijk. De fractie van de VVD Rijswijk koos bewust voor deze weg en niet voor het wegsturen van het College door middel van het indienen en laten aannemen van een motie van wantrouwen. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het vormen van een nieuw coalitie onder leiding van de fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk, de grootste partij in de gemeenteraad. Helaas hebben wij moeten vaststellen dat hier op dit moment geen voor ons acceptabel resultaat uit is gekomen. Lees verder

 • Hondenbelasting per 1 januari afgeschaft

  20 februari − Hondenbelasting: niet meer van deze tijd! De VVD Rijswijk heeft in de vergadering van 8 november 2018 het College de opdracht gegeven de Hondenbelasting per 1 januari 2019 af te schaffen. Hiermee lost de VVD Rijswijk een van de grote beloftes uit de verkiezingscampagne in. VVD Rijswijk: Gewoon. Doen! Lees verder

 • Canvas actie 16 februari 2019

  19 februari − 16 Februari hebben we in Rijswijk de eerste grote canvas actie gehad van 2019. Met de verkiezingen van Provinciale Staten, Waterschap, Europees parlement, en indirect ook de Eerste Kamer is dit een druk campagne jaar. Lees verder

 • De VVD Rijswijk stapt uit de coalitie

  04 februari − Haastige spoed bij energiebeleid Rijswijk leidt tot opstappen VVD Rijswijk. De VVD Rijswijk heeft besloten uit de coalitie te stappen. De VVD Rijswijk is een partij die al sinds 1948 bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt in Rijswijk. Deze beslissing is dus veelzeggend en weegt ons zwaar. Lees verder

 • De energievisie van Rijswijk: meer realisme

  Paul Picauly van VVD Rijswijk

  25 januari − De VVD Rijswijk vraagt de wethouder energie(transitie) om meer realisme. Als VVD Rijswijk willen we aan de bak want er moet veel gebeuren, maar ook hier geldt dat er wel eerst een deugdelijke financiële onderbouwing moet zijn. Lees verder

 • Een mooie toekomst voor de Plaspoelpolder

  23 januari − In het Forum Stad van 22 januari is een voorstel van het College behandeld om de visie over de Plaspoelpolder te actualiseren. De VVD Rijswijk ondersteunt dit voorstel van harte en vind het ook belangrijk dat deze actualisatie met grote voortvarendheid wordt opgepakt. Lees verder

 • Klimaatpraat in Rijswijk

  17 januari − De nuance in het debat omtrent de energievisie lijkt nu al verdwenen, nog voordat het ter sprake is gekomen in de gemeenteraad. Dat is jammer, want als VVD Rijswijk zien we wel degelijk veranderingen op ons afkomen. Lees verder

 • Bestuursakkoord Prinses Beatrixlaan

  08 januari − Bestuursakkoord Prinses Beatrixlaan voorzichtige eerste stap richting ondertunneling De Rijswijkse VVD is voorstander van het ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan. Niet alleen is dit nodig om Rijswijk bereikbaar te houden, ook sluit dit aan op de ontwikkelingsimpuls die nodig is voor In de Bogaard. Lees hier de inbreng van ons Raadslid Udo Oelen tijdens de extra Raadsvergadering van 8 januari. Lees verder

 • 2018 en 2019 door de ogen van Coen Sleddering!

  28 december − Fractievoorzitter Coen Sleddering kijkt in een interview met het Rijswijks Dagblad terug op 2018 en vooruit naar 2019. Lees hier hoe Coen 2018 heeft ervaren en wat voor plannen de VVD Rijswijk heeft voor Rijswijk in 2019! Lees verder

 • Trouwen op zondag? Nu ook in Rijswijk!

  21 december − Het College reageert positief op vragen die de VVD Rijswijk en Gemeentebelangen Rijswijk hebben gesteld over de mogelijkheid van trouwen op zondag! Lees verder

 • De column van Coen (17)

  21 december − Lees hier de nieuwe column van Coen! Over het Oliebollentreffen, de laatste Raadsvergadering van 2018 en de beste wensen voor het nieuwe jaar! Lees verder