• Rijswijk is een mooie stad - bekijk deze film.

  09 december − Rijswijk is een mooie stad - bekijk deze film. Lees verder

 • Politiek Cafe VVD Rijswijk met Sophie Hermans - 2e Kamer lid.

  09 december − Sophie Hermans studeerde polticologie in Amsterdam, en werkte daarna ruim 5 jaar voor een bekend adviesbureau. Thuis werd, ondanks dat haar vader een bekende VVD'er was, weinig over politiek gepraat. Daarna werkte Sophie eerst als persoonlijk medewerker voor Stef Blok, minister voor Wonen, en later voor Mark Rutte. Als Kamerlid heeft zij nu de portefeuille Langdurige zorg en wijkverpleging. Dit wilde zij ook graag, er moet nog veel gebeuren. Tijdens de formatie heeft zij hier mede over onderhandeld. Sommige verhalen in de media kloppen niet, zoals de bezuinigingen op de wijkverpleging. Er waren veel vragen uit de zaal: zoueen minderheidskabinet beter zijn? Nee, risico op instabiliteit. Maatschappelijke dienstplicht: geen VVD Thema, maar wat wil je er mee bereiken? Als gebruikelijk sloten wij af met het biertje tappen. Volgende maand op 18 December het Oliebollentreffen bij Ton's MC! Lees verder

 • Alle hens aan dek voor Museum Rijswijk

  03 december − Het gaat niet goed met het Museum Rijswijk. In een helder rapport van BMC is de situatie van het Museum uitvoerig geanalyseerd en wordt de stelling geponeerd dat het Museum technisch failliet is. Te hoge lasten, te weinig inkomsten. En bovendien een onder de huidige omstandigheden niet af te lossen lening bij Bank Nederlandse Gemeente en Fonds 1818 zorgen voor een financieel penibele situatie. De gemeente Rijswijk heeft de subsidie al vooruit moeten betalen vanwege liquiditeitsproblemen bij het museum. Lees verder

 • Een sterke liberale lijst voor Rijswijk!

  29 november − Vanavond heeft de algemene ledenvergadering van de VVD Rijswijk de kandidatenlijst vastgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een brede lijst die het liberale geluid in alle tonen zal laten horen, met mensen van verschillende leeftijden, achtergrond en ervaring. Stuk voor stuk gemotiveerde kandidaten die zich gaan inzetten voor ons mooie Rijswijk. Lees verder

 • Advies volgorde kandidatenlijst

  15 november − Het bestuur van de VVD Rijswijk heeft de leden advies gegeven over de volgorde op de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De leden stellen in een Algemene Ledenvergadering op 29 november de definitieve lijst vast. Lees verder

 • Rijswijk staat er goed voor!

  10 november − Het College in Rijswijk heeft een sluitende begroting 2018 en positieve meerjarenplanning probleemloos door de Raad geloosd.Het is de laatste begroting van dit College voor de verkiezingen in maart 2018. Lees verder

 • Van de voorzitter: de ideale politicus

  07 november − Iedere verkiezing opnieuw kijkt de VVD, en iedere andere partij, naar haar leden en vraagt zich af: wie van ons is het meest geschikt voor welke positie, op de lijst en daarna in de politieke leiding van onze samenleving. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma VVD Rijswijk

  30 oktober − Tijdens een drukbezocht Politiek Café heeft de Coen Sleddering (voorzitter van de programmacommissie en lijsttrekker) het verkiezingsprogramma van de VVD Rijswijk overhandigd aan Rene Siccama Hiemstra (voorzitter VVD Rijswijk). Download hier het volledige programma. Lees verder

 • VVD Rijswijk groeit!

  12 oktober − Het ledenaantal van de VVD Rijswijk zit de laatste maanden in de lift. Deze week mochten wij ons 125ste lid verwelkomen. Lees verder

 • Coen Sleddering benoemd als lijsttrekker VVD Rijswijk

  10 oktober − Coen Sleddering is door de leden van de VVD Rijswijk unaniem benoemd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Coen is lid van de Rijswijkse gemeenteraad en voor velen een vertrouwd gezicht in Rijswijk. Lees verder

 • Nieuwe sporthal in Rijswijk

  30 september − De kogel is door de kerk! VVD-wethouder René van Hemert stuurt zijn plan voor de nieuwe sporthal in Rijswijk naar de gemeenteraad. Het gaat om een mooie sportaccomodatie op de Elsenlaanlocatie, op een plek midden in Rijswijk. Ook (nieuwe) basisscholen in de buurt kunnen er gebruik van maken voor bewegingsonderwijs. Lees verder

 • VVD fractie geeft een duidelijke opdracht aan de wethouder Financiën.

  22 september − De gemeenteraad heeft het College B&W toestemming gegeven de volgende stap te zetten in het proces van de verkoop van de Eneco aandelen die in het bezit zijn van de gemeente Rijswijk. Ook de VVD fractie heeft ingestemd met de verkoop, maar wel met een duidelijke opdracht aan de wethouder Financiën. Lees verder

 • Van de voorzitter: het lokale partijkartel van de VVD

  15 september − We zitten er midden in. Het proces van wie er aan de bal mag in Rijswijk van 2018 tot 2022. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018 en we moeten dus nu, de zomer van 2017 gaan bekijken wie wij opvoeren als onze aanstaande kandidaat leiders van de Rijswijkse gemeenschap. Lees verder

 • Van de voorzitter: Matig succes

  27 juli − Mensen uit de lijst van de veronderstelde 500 rijkste Nederlanders van het blad Quote worden bekende Nederlander, doordat zij rijk zijn. Andersom wekken bekende Nederlanders in hoofdzaak uit de amusementsindustrie doorgaans net zo de indruk well to do te zijn. Ben je bekend, dan ben je rijk en ben je rijk, dan ben je bekend. Beroemdheid en rijkdom lijken met elkaar vereenzelvigd te raken. En wie wil nou niet rijk en beroemd zijn? Lees verder

 • Zomercolumn - Cri de coeur

  27 juli − Als je in Rijswijk een auto deelt en een parkeervergunning wilt hebben, dan moet je je verplicht inschrijven bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik. Het lidmaatschap kost 20 euro per jaar voor zowel de lener als de uitlener (dus 40 euro per jaar). Wat krijg je daar dan voor? Een 'bewijs' dat je autodeler bent. Een amateuristisch printje van 1 A4-tje. De gemeente vindt dat je hiermee officieel autodeler bent en pas dan kun je een parkeervergunning krijgen. Krijg je nog meer voor die 40 euro? Ik zou ook nog profiteren van een slimme verzekering. Heb ik daar om gevraagd? Zoals ik ook niet op voorhand en verplicht(!) het 'Autodelen' wil propageren, hetgeen ik doe als ik lid word van deze Vereniging. Lees verder

 • Raadsvergadering 4 juli

  27 juli − Op 4 juli vond de laatste raadsvergadering van dit politieke seizoen plaats, gewijd aan de Jaarrekening 2016 en de Halfjaarrapportage/Kadernota 2017. Onze fractievoorzitter, Arthur Sterk, onderstreepte in zijn bijdrage het toenemend belang van cybersecurity en de noodzaak voor het beschermen van gegevens. Ook de accountant en de auditcommissie pleitten daarvoor. De VVD onderschrijft dan ook de verdere investeringen die de gemeente voornemens is hierin te doen. Lees verder

 • Verslag Politiek Cafe – Rogier vd Sande d.d. 26-6-2017

  13 juli − Maandag 26 juni mochten we weer genieten van een gezellig Politiek Café in Rijswijk. Deze keer was Rogier van der Sande onze gast in het Politiek Café. Rogier voelde zich in de jaren 80 al thuis bij de VVD. Hij had een eigen mening of er wel of geen kruisrakketten op Nederlands grondgebied geplaatst mochten worden, en er was maar één partij die hetzelfde vond als hij. En zo is zijn interesse voor de politiek gewekt en ging hij politicologie studeren in Leiden. Lees verder

 • Lagere lasten en handen uit de mouwen

  04 juli − Tijdens de vergadering van de gemeenteraad Rijswijk over de uitgangspunten voor de begroting 2018 heeft de VVD fracties het College nadrukkelijk verzocht om de lasten voor burgers en bedrijven te verlagen, de uitgaven beter te beheersen en de handen nog even flink uit de mouwen te steken in dit laatste begrotingsjaar voor de verkiezingen. Lees verder

 • Jorke van der Pol campagneleider GR 2018

  22 juni − Jorke van der Pol is bereid gevonden om voor VVD Rijswijk op te treden als campagneleider voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 die op 21 maart zullen worden gehouden. Het bestuur van VVD Rijswijk feliciteert hem hartelijk met zijn aanstelling en dankt hem voor zijn bereidheid deze belangrijke taak op zich te nemen. Jorke heeft in het bestuur de communicatieportefeuille verzorgd en was daarna secretaris van VVD Rijswijk. Hij heeft zijn bestuursfunctie beschikbaar gesteld om als kandidaat gemeenteraadslid te kunnen opgaan in de aanstaande verkiezingen. Lees verder

 • Van de voorzitter: van de vlekkeloze overheid niets nieuws

  22 juni − De combinatie van consequente herhaling en oplopend volume was vrij lang de belangrijkste debatingtruc van mijn kinderen, vooral voor snoep en televisieprogramma’s. Na verloop van tijd kreeg men bij ons thuis door dat een effectievere manier om dingen gedaan te krijgen een combinatie is van timing en vasthoudendheid: wachten tot het juiste moment en dan voorzichtig informeren of het ouderlijk standpunt al is veranderd. Zo wordt bij ons thuis bij tijd en wijle de aanschaf van een hond en/of een playstation gepeild, en inderdaad, het is een kwestie van tijd. Lees verder