VVD Nieuws

 • VVD-evenementen gaan niet door

  De VVD volgt zorgvuldig alle ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus en volgt daarbij de adviezen van het RIVM op. Daarom is besloten om alle VVD-evenementen af te gelasten tot ten minste 31 maart. We blijven de ontwikkelingen nauw volgen en houden de situatie goed in de gaten. Lees verder

 • Een helder, duidelijk een daadkrachtig parkeerbeleid voor Rijwijk!

  19 februari − Tijd om knopen door te hakken en een keuze te maken die het beste is voor Rijswijk. Gisterenavond was daar dan eindelijk de eerste discussie in de gemeenteraad over de aanpassingen van het parkeerbeleid in Rijswijk, lees hier wat de VVD Rijswijk heeft voorgesteld! Lees verder

 • Extra budget voor een kunstwerk bij het Huis van de Stad? Onbestaanbaar!

  15 februari − Extra budget voor een kunstwerk bij het Huis van de Stad? Blijkbaar heeft het College niks geleerd van het vorige debacle rondom het kunstwerk op het Bogaardplein. Zeker in deze financieel krappe tijden zegt de VVD Rijswijk, niet doen! Lees verder

 • Niet zomaar uitgeven, maar investeren! De VVD Rijswijk over de Rijswijkse aandelen Eneco.

  08 februari − De financiële positie van Rijswijk in het licht van de verkoop van de aandelen van Eneco. Lees hier het standpunt van de VVD Rijswijk over de Enecogelden! Lees verder

 • Nieuwe sportcomplex eindelijk in de steigers!

  29 januari − Vandaag is de eerste paal geslagen van het nieuwe moderne sportcomplex van Rijswijk! Een plek waar onze Rijswijks toppers weer op niveau aan de slag kunnen met hun topsport. We zijn blij dat dit plan, nog uit de koker van oud-wethouder namens de VVD Rijswijk Van Hemert, er nu eindelijk aankomt. Tot bij de opening! Lees verder

 • Een prachtige voorstelling en de nieuwjaarsreceptie: Een mooi begin van 2020!

  09 januari − Woensdag 8 januari was daar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rijswijk, met daarbij de haast traditionele nieuwjaarsvoorstelling. De nieuwjaarsvoorstelling laat elke keer weer het talent in Rijswijk stralen en ook deze keer was het een geslaagde avond. De VVD Rijswijk bedankt iedereen die deze mooie avond heeft helpen organiseren! Lees hier een reactie van onze fractievoorzitter Coen Sleddering. Lees verder

 • De column van Coen (19): De laatste raadsvergadering van 2019 en de beste wensen voor 2020!

  30 december − Dinsdag 17 december was de laatste raadsvergadering van 2019. Het was een lange vergadering met helaas ook wat gebroken beloftes. Lees vooral verder als je wilt weten welke. Gelukkig was er ook goed nieuws: er zullen op een aantal onderwerpen grote stappen worden gezet in Rijswijk. Zo is het Masterplan In de Bogaard aangenomen. Dit is goed nieuws. Zoals bij veel onderwerpen: College, nu aan de slag en gewoon doen! Traditiegetrouw eindigde de raadsvergadering met een mooie toespraak van de burgemeester. Op naar 2020! De fractie van de VVD Rijswijk wenst iedereen een voorspoedig, mooi en liberaal 2020 toe. Tot volgend jaar! Lees verder

 • Oliebollentreffen 2019

  21 december − Bij het Oliebollentreffen hebben we teruggekeken op een bewogen 2019. En er was natuurlijk het uitreiken van de enige echte VVD Rijswijk Ondernemersprijs! Bij deze bijzondere avond was Rijswijk.tv te gast om een reportage te maken. Kijk de reportage hier! Lees verder

 • VVD Rijswijk bij de Begrotingsraad van 7 november 2019 'De boel nu echt op orde!'

  07 november − Donderdag 7 november vond de begrotingsraad plaats in de gemeenteraad van Rijswijk. Financieel gaat het niet goed met Rijswijk. Het College moet doelmatig en krachtig ingrijpen om de financiële positie van Rijswijk weer op orde te brengen. Niet alleen op de financiën, maar in de gehele organisatie! De boel moet nu echt op orde worden gebracht, iets waar de VVD Rijswijk al lang om vraagt. Daarnaast zullen wij een aantal moties indienen om Rijswijk nog mooier, veiliger en fijner te maken, met lage lasten voor burgers en ondernemers en een professionele en dienstverlenende gemeente. Lees hier de inbreng uit het debat van onze fractievoorzitter Coen Sleddering! Lees verder

 • Rijswijkse VVD zet puntjes op de i voor begrotingsbehandeling

  Begrotingsworkshop VVDRijswijk 2019

  06 november − Dinsdagavond ging de Rijswijkse VVD op bezoek bij Martin Worsdorfer, woordvoerder Jeugd en Jeugdzorg, voor de VVD in de Tweede Kamer. Met hem, als voormalig woordvoerder financiën van de VVD in de gemeente Den Haag, werd de Rijswijkse begroting doorgenomen. Concrete ideeën over bijvoorbeeld jeugdzorg zijn uitgewisseld om de tekorten in het sociaal domein terug te dringen. De Rijswijkse VVD is klaar voor de begrotingsbehandeling. Lees verder

 • Motie van treurnis na sessie over parkeerbeleid

  10 oktober − Problemen rondom parkeren eindelijk goed aanpakken. Serieus met elkaar aan de slag, kijkend naar de toekomst. De boel op orde brengen. Naar aanleiding van de presentatie/beeldvormende sessie van dinsdag 8 oktober zal de VVD Rijswijk samen met andere partijen een motie van treurnis indienen tijdens de raadsvergadering van 15 oktober. Lees hier waarom. Lees verder

 • Artikel 44 vragen: De Wet politiegegevens (Wpg) in Rijswijk?

  07 oktober − Een gemeente moet zich ook aan de regels houden. De VVD Rijswijk was laatst aanwezig bij een bijeenkomst over de Avg van de gemeente Rijswijk en stelde daar de vraag of de Wet politiegegevens ook geïmplementeerd is in Rijswijk. Hier kon toen geen antwoord op worden gegeven, vandaar onze artikel 44 vragen. Want Rijswijk verdient een goede en efficiënte organisatie, eentje waar goed kan worden gehandhaafd en waar de privacy van inwoners wordt gewaarborgd. Lees onze vragen hier! Lees verder

 • De column van Coen (18): Rijswijk in financieel zwaar weer

  05 oktober − Het duurde even, maar er is weer een nieuwe column van Coen! Deze keer gaat het over de financiën van Rijswijk, want Rijswijk verkeert in financieel zwaar weer. Wat de VVD Rijswijk betreft worden er doeltreffende en gedurfde maatregelen genomen om dit op te lossen. Helaas zijn er ook genoeg partijen, niet alleen op links, die liever grepen doen in allerlei willekeurige potjes geld of gewoon de belastingen omhoog willen gooien. Dit is wat de VVD Rijswijk betreft onacceptabel. Het College moet hard aan de slag om Rijswijk in 2019 en in de toekomst een sluitende begroting te geven. Want Rijswijk verdient een financieel gezonde begroting met de basis op orde. Lees het hier in de column van Coen! Lees verder

 • Een verkeersveiliger Rijswijk: ‘’De tijd dringt!’’

  03 oktober − De VVD Rijswijk wil een fijner, veilig en mooi Rijswijk. De verkeersveiligheid maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Ons Raadslid Menno Ezinga is al lange tijd bezig om het College tot concrete stappen te bewegen. Niet stilzitten, maar gewoon doen! Lees hier het interview van Menno in Groot Rijswijk! Lees verder

 • Artikel 44 vragen, ook tijdens het reces: Buurtpreventie; Q-Park; 'Zweedse drempels' en buslijn 37

  17 augustus − Ook tijdens het reces zitten Rijswijk en de VVD Rijswijk niet stil! De afgelopen weken heeft de gemeenteraadsfractie een drietal schriftelijke artikel 44 vragen gesteld aan het College. Een situatie omtrent buurtpreventie; een verloren kort geding tegen Q-Park een verkeersveiliger Rijswijk en buslijn 37 die Rijswijk overslaat. Lees de vragen hier! Lees verder

 • VVD Rijswijk bij het Kaderdebat van 9 juli 2019 'Durven en Doen'

  09 juli − Dinsdag 9 juli 2019 vond het Kaderdebat plaats in de gemeenteraad van Rijswijk. Rijswijk staat er helaas financieel niet zo goed voor op dit moment en dus moeten er keuzes worden gemaakt. Daar is wel daadkracht en verantwoordelijkheid voor nodig. Het College kijkt halfslachtig toe en wil blijkbaar geen echte maatregelen nemen. Wat de VVD Rijswijk betreft wordt er goed en doelmatig ingegrepen in de financiën om niet alleen de toekomst van onze mooie stad te waarborgen, maar ook eindelijk te werken aan de boel op orde te krijgen, een goede dienstverlening te geven aan inwoners en ondernemers en een liberaler Rijswijk te creëren. Lees verder

 • VVD Rijswijk in de Raadsvergadering van 21 mei 2019

  22 mei − De Raadsvergadering van 21 mei 2019 had een aantal belangrijke en drukkende onderwerpen voor Rijswijk. De fractie van de VVD Rijswijk is duidelijk over het AZC: de situatie hier is dermate veranderd dat het AZC wat ons betreft nog dit jaar moet sluiten. Dan is er nog het Huis van de Stad; dit is voor ons nog steeds geen gesloten zaak, wij willen meer duidelijkheid, heldere berekeningen en niet alles koste wat kost doordrukken. Ook de verkeersveiligheid staat hoog op onze agenda: deze moet nu echt worden aangepakt door de wethouder. Een veilig, gezond en financieel bewust Rijswijk voor iedereen! Lees hier onze bijdrage! Lees verder

 • VVD Rijswijk in de commissies van 7 en 9 maart 2019

  14 mei − Het Huis van de Stad, bereikbaarheid, Rijswijk Buiten en afval. Het kwam allemaal voorbij in de forumvergaderingen van afgelopen dinsdag 7 en 9 maart 2019. Lees hier onze vragen, bijdrage en de antwoorden van het College. Lees verder

 • College wil AZC Rijswijk langer openhouden: onbegrijpelijk en onverantwoord.

  09 mei − Het College heeft besloten om het AZC in Rijswijk nog twee jaar extra open te houden. Voor de VVD Rijswijk is dit, gelet op de omstandigheden, een onbegrijpelijke en onverantwoorde beslissing. Het is ook jammer: Beter voor Rijswijk draait, zoals wij op 18 april al hadden voorspeld, mee met het linkse smaldeel van dit College en gooit haar standpunten over het AZC, die ze sinds haar oprichting heeft, uit het raam. De burgemeester kan niet garanderen dat de politiecapaciteit, die nu al onder druk staat, niet verder onder druk komt te staan en het COA wil geen garanties geven dat er geen 'probleemgevallen' meer worden geplaatst. Het is jammer dat het COA en het College ons niet in staat stelt om de positieve ervaringen voort te zetten en het draagvlak voor het AZC in Rijswijk te herstellen. Dit brengt ons bij de conclusie dat het zo niet langer kan: wat de VVD Rijswijk betreft sluit het AZC dit jaar nog. Lees verder

 • Nieuwe Coalitie: VVD Rijswijk constructief en kritisch de oppositie in

  19 april − De VVD Rijswijk bedankt Larissa voor al het werk dat zij heeft verricht bij het tot stand komen van een nieuw College. Het duurde lang, maar Rijswijk kan weer door. De VVD Rijswijk zal vanuit de oppositie constructief, kritisch en met een eigen geluid werken aan een mooier, liberaler en veiliger Rijswijk. Een Rijswijk waar het fijn werken, wonen en leven is, in een veilige en welvarende omgeving! Toch verbazen wij ons ook over een aantal zaken: Een wethouder van WIJ. die volgens het CDA en GBR het afgelopen jaar een bestuurlijk onvermogen heeft laten zien en wiens integriteit ook niet helemaal in orde zou zijn, maar ambities blijken soms belangrijker dan geloofwaardigheid en de drie lijken ineens dikke vrienden. 'My kingdom for a horse en alles voor een wethouderspost.' Ook bij delen van het Coalitieakkoord hebben wij zo onze bedenkingen, al serveren wij zeker niet alles af want er staan ook zeker goede dingen in. Voor nu wachten wij de concrete voorstellen van het College af. Wij zullen als fractie de afweging maken een onderwerp te steunen of niet. En nu, aan de slag voor Rijswijk! Lees verder