Doen wat nodig is. Lees hier hoe.

 • Kaderdebat 2024: bestuurlijke verantwoordelijkheid bij grote financiële uitdagingen

  10 juli − 9 juli was het zogenoemde Kaderdebat in de gemeenteraad van Rijswijk. Dan gaan de gemeenteraad en het college met elkaar in gesprek over de begroting van Rijswijk. De Rijswijkse VVD zal inzetten op lage lasten voor onze inwoners en ondernemers, het blijven investeren in de toekomst van Rijswijk door onder andere het bouwen van woningen, het stimuleren van de werkgelegenheid en het snel op orde krijgen van de financiën. Lees verder

 • Als je lang genoeg in de afgrond staart, begint die terug te staren: het Ravijnjaar en Rijswijk

  09 juli − Fractievoorzitter Jordy Loof heeft bij de behandeling van de zogenoemde Kadernota aangegeven dat grote financiële uitdagingen op Rijswijk afkomen, maar dat de Rijswijkse VVD positief is over de toekomst en bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt om deze problemen aan te pakken. De Rijswijkse VVD zal inzetten op lage lasten voor onze inwoners en ondernemers, het blijven investeren in de toekomst van Rijswijk door onder andere het bouwen van woningen, het stimuleren van de werkgelegenheid en het snel op orde krijgen van de financiën. Lees hier de bijdrage van de Rijswijkse VVD. Lees verder

 • Belangrijke stappen gezet in het aanpakken van de woningnood

  20 juni − In Rijswijk zijn deze week belangrijke stappen gezet voor de noodzakelijke woningbouw: de bestemmingsplannen voor Pasgeld Oost en Campus at the Park zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Twee gebieden die de komende tijd mooie ontwikkelingen tegemoet gaan. Lees verder

 • Bezoek aan interessante voorstelling over mantelzorgers

  05 juni − Tijdens de voorstelling werden scenes gespeeld die een inkijk geven in de dagelijkse praktijk van mantelzorgers. Het is niet altijd makkelijk om mantelzorger te zijn, maar wel belangrijk. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het leven van de mensen die ze ondersteunen en leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Lees verder

 • Bliksembezoek van minister van Economische Zaken Adriaansens aan Rijswijk

  31 mei − De minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens bezocht op 31 mei TUI in de Plaspoelpolder in Rijswijk. De minister werd bijgepraat over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein en over internationaal ondernemen. Dit gaat onder meer over ‘gelijk speelveld in de wereldhandel’, ‘beter benutten’, het ‘juiste bedrijf op de juiste plek’ en de energietransitie. De minister onderstreepte de urgentie van ruimte voor bedrijven. Lees verder

 • Levendig Politiek Café over de Europese Verkiezingen op 6 juni

  23 mei − Op 22 mei werd in het Politiek Café van de Rijswijkse VVD levendig van gedachten gewisseld over de Europese verkiezingen. Onze gastsprekers waren Anouk van Brug, expert digitale veiligheid en nummer 9 op de VVD-lijst en Jeannette Baljeu, gedeputeerde in VVD Zuid-Holland en nummer 3 op de VVD-lijst. Lees verder

 • Een prachtig Anjerconcert voor de jaarlijkse lokale Veteranendag

  19 mei − Zaterdag 18 mei organiseerden de gemeente Rijswijk en de gemeente Leidschendam-Voorburg een Anjerconcert in de Rijswijkse Schouwburg. Om de veteranen in onze gemeenten te bedanken en de mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten. Lees verder

 • De Spreidingswet en Rijswijk: verantwoordelijkheid nemen

  24 april − De Spreidingswet is aangenomen. Dat betekent wat voor Rijswijk. Ook onze gemeente kan nu gevraagd worden om asielzoekers op te vangen. Als Rijswijkse VVD hebben we hier goed over nagedacht. Ook wij zien de problemen in de opvang. Daar kan je de ogen voor sluiten, maar beter is het om op tijd met een goed plan te komen zodat we als Rijswijk zelf mee kunnen beslissen en ons kunnen voorbereiden. Lees verder

 • Motie over zorgwekkende stijging van de kosten in de jeugdzorg aangenomen

  28 maart − Op initiatief van de Rijswijkse VVD, samen met D66 en Wij.Rijswijk, heeft de gemeenteraad de wethouder gevraagd om vóór november 2024 een plan op te stellen om nog efficiënter met de jeugdzorggelden om te gaan en beheersing van de kosten in eerste instantie binnen het sociaal domein op te lossen. Lees verder

 • Rijswijkse VVD op bezoek bij BBR en Energy Cave Plaspoelpolder

  27 maart − Dinsdag 26 maart was de Rijswijkse VVD aanwezig bij de bijeenkomst van de BBR in de Energy Cave in de Plaspoelpolder. Een interessante bijeenkomst met een goede opkomst. Lees verder

 • Geslaagd Politiek Café met Tweede Kamerlid Ulysse Ellian

  21 maart − Op woensdag 20 maart was VVD Tweede Kamerlid Ulysse Ellian te gast bij het Politiek Café van de Rijswijkse VVD. Lees verder

 • Oud-wethouder Wouter van Putten overleden

  10 maart − Wouter was van 2004 tot 2010 namens de VVD wethouder van Ruimtelijke ordening, economie en groen. Hij heeft dat met veel enthousiasme en betrokkenheid gedaan. Lees verder

 • De column van wethouder Werner van Damme (1)

  05 maart − Onze wethouder Werner komt om de zoveel tijd met een column. De eerste twee maanden van 2024 zijn achter de rug. De eerste zonnestralen zijn gesignaleerd. In het Huis van de Stad is het gezellig druk. Ook deze keer wijst Werner ons in zijn column op leuke actualiteiten, dankt hij voor de eerdere feedback en deelt hij de zorgen die hij heeft over het meerjarig financiële beeld van de gemeente Rijswijk, met name vanaf het 'ravijnjaar' 2026. Lees verder

 • Jordy's blik op de Rijswijkse politiek (1)

  29 februari − Onze fractievoorzitter Jordy komt om de zoveel tijd met zijn blik op de Rijswijkse politiek, waarbij wordt teruggekeken naar de afgelopen politieke weken in Rijswijk. Deze week de Marimbahal, de 'basis op orde' van de Rijswijkse wegen en groen en betaald parkeren aan de grens met Den Haag. Lees verder

 • Druk bezocht Politiek Café VVD met staatssecretaris Van der Burg

  29 februari − Op 28 februari was staatssecretaris Eric van der Burg te gast bij het Politiek Café van de Rijswijkse VVD. Het was een drukke en gezellige avond. Lees verder

 • Onze Rijswijkse inwoners beschermen tegen parkeeroverlast

  28 februari − De gehele gemeenteraad geeft toestemming om in delen van Rijswijk de parkeertijden te verruimen om parkeerchaos te voorkomen. De Rijswijkse VVD wil parkeerchaos voorkomen. Daarom zijn we voor het plan om de parkeertijden in een paar delen van Rijswijk te verruimen naar de uren overdag. Afgesproken is dat de gemeente dit alleen zal doen als het echt nodig is en op straat zichtbaar problemen ontstaan. Lees verder

 • Betty Trinthamer vertrekt als BABS

  10 februari − Rijswijkse VVD'er Betty Trinthamer vertrekt als BABS en is in het zonnetje gezet. Lees verder

 • Rijswijkse VVD aanwezig op VVD congres

  28 januari − Het was een mooi een gezellig congres waar de Rijswijkse VVD weer veel mensen heeft kunnen spreken uit alle delen van het land. Rijswijk is geen eiland en samenwerking over de gemeentegrenzen heen is van groot belang om problemen in Rijswijk goed op te lossen. Daar blijft de Rijswijkse VVD zich voor inzetten. Lees verder

 • Rijswijkse VVD in gesprek met collega's uit Zuid-Holland

  21 januari − 20 januari was de Rijswijkse VVD aanwezig bij een bijeenkomst van collega's uit Zuid-Holland. Het was een mooie, constructieve en gezellige dag, waar we veel van elkaar hebben kunnen leren. De problemen van Rijswijk stoppen niet bij onze gemeentegrenzen. Samenwerking maakt ons allemaal sterker. Lees verder

 • Beëdiging Martijn Kersten-van Dijk als commissielid bij Hoogheemraadschap Delfland

  18 januari − Beëdiging Martijn Kersten-van Dijk als commissielid bij Hoogheemraadschap Delfland Lees verder