• VVD Rijswijk organiseert Ondernemerscafé

  16 juli − In maart 2018 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen in Rijswijk. De VVD werkt hard aan het verkiezingsprogramma voor de periode 2018 - 2022. Wij willen graag luisteren naar de ondernemers uit Rijswijk en hun input gebruiken. Daarom organiseert de VVD op maandagavond 25 september a.s. een Ondernemerscafé in Herberg Vlietzicht in Rijswijk. Het woord is die avond aan u, de Rijswijkse ondernemer. De VVD is benieuwd naar uw ideeën, suggesties en voorstellen voor het verkiezingsprogramma. Noteert u alvast deze datum in uw agenda! Rijswijkse ondernemers ontvangen tijdig een persoonlijke uitnodiging. Lees verder

 • Verslag Politiek Cafe – Rogier vd Sande d.d. 26-6-2017

  13 juli − Maandag 26 juni mochten we weer genieten van een gezellig Politiek Café in Rijswijk. Deze keer was Rogier van der Sande onze gast in het Politiek Café. Rogier voelde zich in de jaren 80 al thuis bij de VVD. Hij had een eigen mening of er wel of geen kruisrakketten op Nederlands grondgebied geplaatst mochten worden, en er was maar één partij die hetzelfde vond als hij. En zo is zijn interesse voor de politiek gewekt en ging hij politicologie studeren in Leiden. Lees verder

 • Lagere lasten en handen uit de mouwen

  04 juli − Tijdens de vergadering van de gemeenteraad Rijswijk over de uitgangspunten voor de begroting 2018 heeft de VVD fracties het College nadrukkelijk verzocht om de lasten voor burgers en bedrijven te verlagen, de uitgaven beter te beheersen en de handen nog even flink uit de mouwen te steken in dit laatste begrotingsjaar voor de verkiezingen. Lees verder

 • Jorke van der Pol campagneleider GR 2018

  22 juni − Jorke van der Pol is bereid gevonden om voor VVD Rijswijk op te treden als campagneleider voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 die op 21 maart zullen worden gehouden. Het bestuur van VVD Rijswijk feliciteert hem hartelijk met zijn aanstelling en dankt hem voor zijn bereidheid deze belangrijke taak op zich te nemen. Jorke heeft in het bestuur de communicatieportefeuille verzorgd en was daarna secretaris van VVD Rijswijk. Hij heeft zijn bestuursfunctie beschikbaar gesteld om als kandidaat gemeenteraadslid te kunnen opgaan in de aanstaande verkiezingen. Lees verder

 • VAN DE VOORZITTER: VAN DE VLEKKELOZE OVERHEID NIETS NIEUWS

  22 juni − De combinatie van consequente herhaling en oplopend volume was vrij lang de belangrijkste debatingtruc van mijn kinderen, vooral voor snoep en televisieprogramma’s. Na verloop van tijd kreeg men bij ons thuis door dat een effectievere manier om dingen gedaan te krijgen een combinatie is van timing en vasthoudendheid: wachten tot het juiste moment en dan voorzichtig informeren of het ouderlijk standpunt al is veranderd. Zo wordt bij ons thuis bij tijd en wijle de aanschaf van een hond en/of een playstation gepeild, en inderdaad, het is een kwestie van tijd. Lees verder

 • Bijeenkomst verkiezingsprogramma VVD Rijswijk op 24 juni

  22 juni − In het kader van het opstellen van het concept verkiezingsprogramma voor de VVD in Rijswijk is er op zaterdag 24 juni weer een brainstormsessie. De bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis en begint om 10.30u. Graag even aanmelden bij verkiezingsprogramma@vvdrijswijk.nl Lees verder

 • Pizzeria Casanova weer op de agenda in Rijswijk

  22 juni − Op dinsdag 20 juni behandelde de Rijswijkse gemeenteraad opnieuw de situatie rond de pizzeria Casanova. De VVD fractie heeft hier met grote ergernis kennis van genomen. Dit al jaren lopende dossier is na vele schermutselingen, onderhandelingen over dwangsommen en door de gemeente Rijswijk gewonnen rechtszaken -tot aan de Raad van State zelfs- afgesloten met een overeenkomst tussen de desbetreffende ondernemer en de gemeente Rijswijk. De afspraken die door beide partijen zijn ondertekend komen neer op een vertrek van de pizzeria uiterlijk 31 december 2017. Lees verder

 • Verslag Politiek Cafe – Liberaal groen d.d. 29-05-2017

  14 juni − Dit keer organiseerden wij het Politiek Cafe samen met Ewout Donszelmann van D66. Te gast waren Stientje van Veldhoven (D66) en Remco Dijkstra (VVD), als gebruikelijk weer kundig geïnterviewd door René van Hemert. Lees verder

 • Coen Sleddering geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de VVD

  12 juni − Op dinsdag 6 juni is Coen Sleddering geïnstalleerd als gemeenteraadslid namens de VVD in Rijswijk. Hij neemt de plaats in van Nicky de Haaij die zich terugtrok uit de fractie. Na zijn installatie nam Coen Sleddering plaats naast fractievoorzitter Arthur Sterk en collega raadslid Tom Henskens. Lees verder

 • Opleiding en Training

  29 mei − De komende maanden worden in Den Haag een aantal trainingen georganiseerd. Ook geïnteresseerden uit Rijswijk zijn van harte welkom bij deze opleidingen en trainingen. Lees verder

 • Fractie in actie: Terug naar de Generaal Spoorlaan ?!

  22 mei − Op 9 mei jl. heeft de Raad gestemd over het Raadsvoorstel ‘Resultaten onderzoek gefaseerde uitvoering Huis van de Stad’. Hiermee is een eerste serieuze stap gezet richting de ontwikkeling van een Huis van de Stad. Het definitieve besluit tot terugkeer is overigens nog niet genomen. Het College krijgt met het genomen besluit ‘slechts’ de ruimte om verder te gaan met het uitwerken van de plannen. Lees verder

 • RijswijkBuiten krijgt busverbinding

  16 mei − Onze vervoerswethouder René van Hemert is het gelukt om bij de Metropoolregio succesvol voor elkaar te krijgen dat buslijn 51 per augustus 2017 voortaan over de Prinses Beatrixlaan en de Ruys de Beerenbrouckstraat (Delft) gaat rijden. Hiermee krijgt RijswijkBuiten een eerste OV-voorziening. Lees verder

 • Politiek café: debatavond Liberaal Groen

  15 mei − VVD en D66 Rijswijk organiseren een gezamenlijk openbaar politiek café met als thema Liberaal Groen: milieu en duurzaamheid. Liberaal Groen is het samenwerkingsverband tussen VVD en D66 op dit terrein. Wat zijn de overeenkomsten, en waar zitten de verschillen? Lees verder

 • Van de voorzitter: Minder regels

  13 mei − Toen ik 4 jaar oud was, 1974, hadden mijn ouders een lelijke eend, een Citroen 2CV, knalblauw. Ik kan mij goed herinneren hoe ik achterin tussen de stoelen van mijn ouders leunde om met ze te praten tijdens het rijden. Geen gordels achterin, geen kinderzitje, gewoon los op de achterbank. Als tijdens de rit een vrachtauto je tegemoet reed op de provinciale wegen van Friesland, schudde de hele auto en klapperde het zeil dat het dak was. Lees verder

 • Nicki de Haaij verlaat fractie

  11 mei − Gisteren heeft ons fractielid Nicki de Haaij kenbaar gemaakt zijn taken als fractielid neer te leggen en de gemeenteraad te verlaten. Nicki heeft de afgelopen jaren met veel passie, inzet en betrokkenheid het liberale geluid laten horen in Rijswijk. Daarom vinden wij het jammer dat Nicki tot dit besluit is gekomen. Uiteraard respecteren wij zijn beslissing. Lees verder

 • Wat is uw idee voor het VVD verkiezingsprogramma?

  26 april − De VVD Rijswijk nodigt u uit voor de eerste liberale brainstorm op zaterdagochtend 6 mei voor het verzamelen van concrete ideeën en oplossingen om Rijswijk in topvorm te houden en te zorgen dat onze stad de goede zaken behoudt en de minder goede ontwikkelingen gaat keren. De uitkomsten van de liberale brainstormsessies dienen als adviezen die gebruikt worden bij het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Lees verder

 • Politiek Cafe met Uri Rosenthal

  25 april − Op maandag 24 februari was Uri Rosenthal te gast in het Rijswijkse politiek café van de VVD. Vanwege de meivakantie was er een lagere opkomst dan gebruikelijk, maar de aanwezigheid van een aantal nieuwe jonge leden maakte dat volledig goed. Uri Rosenthal hield een interessant verhaal over zijn werkzaamheden als hoogleraar Politicologie en zijn politieke carrière als lid van de Eerste Kamer en Minister van Buitenlandse Zaken in het Kabinet Rutte 1. Lees verder

 • Gemeenteraadslid voor de VVD, iets voor u?

  19 april − Volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De Rijswijkse VVD is inmiddels met de voorbereidingen begonnen. Wij streven naar een lijst met een mix naar o.a. opleiding, kennis, ervaring, leeftijd, sekse, achtergrond, en spreiding over de gemeente. Ook jongeren en mensen die recent in Rijswijk zijn komen wonen worden van harte uitgenodigd te reageren. Zelfs als u nu nog geen lid bent van de VVD hoeft dat geen beletsel te zijn. Lees verder

 • Fractie in Actie: Huis van de stad, nadert de ontknoping?

  19 april − Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad in het Forum Stad uitgebreid kunnen spreken over de plannen die door het College zijn ontwikkeld voor het voormalige stadhuisgebouw aan de Generaal Spoorlaan. Het is de opmaat voor een besluitvormende raadsvergadering. In een uitgebreid voorstel voor het Huis van de Stad heeft het college geschetst op welke manier de gemeentelijke organisatie daarin gevestigd kan worden en welke maatschappelijke partijen er kunnen worden gehuisvest. Er wordt een uitgebreide onderbouwing van de kosten gegeven en, op verzoek van de raad, is ook aandacht besteed aan de kosten die continuering van de huidige huisvesting met zich zou meebrengen om een realistische vergelijking mogelijk te maken. Lees verder

 • Coen Sleddering aan de slag met VVD-verkiezingsprogramma

  12 april − Het Bestuur heeft Coen Sleddering gevraagd het concept verkiezingsprogramma voor te bereiden, uiteraard met behulp van leden van de VVD in Rijswijk. Maar ook niet-leden zullen gevraagd worden hun ideeën/ suggesties in te brengen. Lees verder