VVD Nieuws

 • VVD-evenementen gaan niet door

  De VVD Rijswijk volgt zorgvuldig alle ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus en volgt daarbij de adviezen van het RIVM op. Daarom is besloten om alle VVD-evenementen af te gelasten tot ten minste 1 januari 2021. We blijven de ontwikkelingen nauw volgen en houden de situatie goed in de gaten. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let op elkaar en op jezelf. Lees verder

 • Huis van de Stad wordt Kruis van de Stad!

  16 oktober − Huis van de Stad wordt Kruis van de Stad. Voor het belang van Rijswijk, stop met dit project! Dit project is vooral een financieel drama voor Rijswijk en zijn inwoners, een drama wat nog flink groter gaat worden. De bewoners en bedrijven in Rijswijk zullen dit kruis van hoge lasten nog vele jaren moeten dragen. De droom, of liever de nachtmerrie, van het oude stadhuis is over! Lees verder

 • Wat is er aan de hand met De Generaal?

  14 oktober − Onze fractie krijgt van omwonenden signalen over het nieuwbouwproject De Generaal aan de Generaal Spoorlaan/Steenvoordelaan. De oude kantoren zijn omgebouwd naar woningen. De bouw hiervan had twee jaar moeten duren, maar neemt ondertussen al drie jaar in beslag en heeft een aantal tegenslagen achter de rug. Ondertussen lijkt er geen vooruitgang te zitten in het project. Lees hier de vragen die we hebben gesteld aan het college! Lees verder

 • De column van Coen (22): weer fysiek bijeen met een nieuwe burgemeester

  11 oktober − 6 oktober was er weer een, fysieke, raadsvergadering met een volle agenda. Het was fijn om elkaar weer te kunnen zien en, op afstand, te vergaderen. De nieuwe waarnemend burgemeester had daarnaast de regie strak in handen. Wat niet zo fijn was waren de beloftes waar het college nogal makkelijk mee omgaat. Lees hier de stand van zaken en wat de VVD Rijswijk heeft ingebracht tijdens de vergadering in deze nieuwe column van Coen! Lees verder

 • Een bijzonder, maar mooi afscheid van onze burgemeester. Michel, succes en bedankt!

  29 september − Gisteravond was er een bijzondere raadsvergadering in de Rijswijkse Schouwburg. De gemeenteraad en burgemeester Bezuijen namen hierbij, op gepaste wijze en afstand, afscheid van elkaar. Na zeven mooie jaren burgemeesterschap gaat Bezuijen per 1 oktober een nieuw avontuur aan als burgemeester van Zoetermeer. Michel, bedankt voor alles en je bent altijd welkom, wellicht tot snel! Lees verder

 • Bas Verkerk waarnemend burgemeester Rijswijk

  23 september − De VVD Rijswijk is zeer tevreden over de aanstelling van Bas Verkerk als waarnemend burgemeester van Rijswijk. Lees hier de reactie van onze fractievoorzitter Coen Sleddering! Lees verder

 • Vragen aan het college: Stop de overlast langs en aan de Van Rijnweg.

  15 augustus − Van verschillende buurtbewoners, en uit eigen ervaring, hebben wij vernomen dat er op de parkeerplaatsen op het Oude Zwethpad langs de Van Rijnweg in Rijswijk Buiten regelmatig sprake is van overlast. Om stappen te zetten naar een mooier, fijner en veiliger Rijswijk hebben wij vragen gesteld aan het college en roepen wij hen op stappen te zetten om de bewoners van Rijswijk Buiten een veiligere leefomgeving te geven. Lees onze vragen hier! Lees verder

 • De VVD Rijswijk over leerlingenvervoer dat onder druk staat

  13 augustus − In Groot Rijswijk van donderdag 13 augustus 2020 staat een artikel over het verbannen van lokale taxibedrijven en leerlingenvervoer dat onder druk staat. Lees hier de, uitgebreide, reactie van de VVD Rijswijk. Lees verder

 • Vragen over wonen in Rijswijk: beleidslijn wonen, zelfbewoningsplicht en verkamering

  10 augustus − De VVD Rijswijk heeft kennis genomen van berichtgeving dat steeds meer gemeenten overgaan tot een zelfbewoningsplicht die kopers van nieuwbouwwoning verplichten zelf in het huis te gaan wonen. Dit om tegen te gaan dat deze worden gekocht door beleggers om enkel te verhuren aan o.a. starters. Lees hier onze vragen aan het college over wonen in Rijswijk en hoe we Rijswijk leefbaar willen houden! Lees verder

 • Sinterklaasintocht 2020: geen taak voor de politiek, maar voor de maatschappij

  31 juli − Ondanks dat de gevolgen van de coronacrisis nog niet duidelijk zijn en het twee voor twaalf is voor de gemeentefinanciën vinden sommige partijen in de raad en het college het belangrijker om het te hebben over de, mogelijke, Sinterklaasintocht van 2020. De VVD Rijswijk was en is helder hierover, onze standpunten vind je hier. Lees verder

 • Vragen aan het college over de besluitvorming over het hondenlosloopgebied Endezant

  26 juli − Democratische besluitvorming in de raad omzeild en buitenspel gezet? De VVD Rijswijk heeft vragen gesteld aan het college over de gang van zaken over het hondenlosloopgebied. Lees ze hier! Lees verder

 • Geen 'Rijswijk Buitengesloten', maar investeren in bereikbaarheid!

  22 juli − 'Rijswijk Buitengesloten'? Niet als het aan de VVD Rijswijk ligt. Geen toegangswegen weghalen en peperdure 'ecoducten' plaatsen, maar echt investeren. Lees het hier! Lees verder

 • De column van Coen (21): Mooie resultaten bij Kaderdebat, een fijn reces gewenst en blijf gezond!

  12 juli − De laatste raadsvergadering voor het reces en de eerste live-vergadering in coronatijd. De VVD Rijswijk heeft het college gewezen op de beroerde financiële situatie van Rijswijk en dat er echt stappen moeten worden genomen om de toekomstbestendigheid van Rijswijk te kunnen garanderen. Hier hebben wij een aantal suggesties voor gedaan die het college heeft overgenomen. Verder krijgt de RHC zeer waarschijnlijk een vierde hockeyveld. Wij blijven het college kritisch volgen. Iedereen een fijne vakantie gewenst, blijft gezond en verstandig en tot in het nieuwe politieke jaar! Lees verder

 • Tijd voor ambitie, daadkracht en degelijk financieel beleid! De financiële situatie van Rijswijk.

  07 juli − Rijswijk staat er financieel slecht voor. Door enorme tegenvallers en veel te dure projecten van dit college loopt de kas van Rijswijk snel leeg. Ondertussen is de boel nog steeds niet op orde en komen er enkel nieuwe projecten bij. Het is tijd voor actie en een nieuwe koers. Lees hier onze voorstellen en de bijdrage van onze fractievoorzitter Coen Sleddering! Lees verder

 • 'Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding' Rijswijk en de A4: samenwerking, verbreding en aanpak geluidsoverlast en luchtkwaliteit

  02 juli − Vanavond is er een extra raadsvergadering over het voorstel van het college over de ‘meekoppelkansen’, een aansluiting bij de plannen van het ministerie. Het ministerie wil de A4 verbreden. In plaats van samen sterk te staan met de buurgemeenten richting het ministerie heeft het college besloten om solo te gaan. Geen toezeggingen over geluidsschermen en een verbetering van de luchtkwaliteit, maar een paar ‘groene’ ecoducten die Rijswijk zelf moet onderhouden. Volstrekt onvoldoende en niet in het belang van Rijswijk. Als de raad met dit voorstel instemt schaadt dat de positie van Rijswijk in de regio, zoals blijkt uit de inbreng van onze partners in de regio, en kost dat de gemeentekas miljoenen. Wij roepen de raad op om vooral niet in te stemmen met dit voorstel. Lees het hier! Lees verder

 • Michel, bedankt! Reactie van de VVD Rijswijk op het vertrek van burgemeester Bezuijen

  19 juni − De VVD Rijswijk vindt het jammer dat Michel Rijswijk verlaat, maar gunt hem deze stap van harte. De fractie feliciteert hem dan ook van harte met deze verdiende stap. Hij is altijd welkom in Rijswijk! Michel, bedankt! De VVD Rijswijk wacht het begin van de formele procedure om een nieuwe burgemeester te zoeken af en zal zich inzetten om een sterke, deskundige en goede nieuwe burgemeester naar Rijswijk te halen. Lees verder

 • Tijd voor actie! Hoog tijd voor een verkeersveiliger Rijswijk.

  31 mei − In de forumvergadering van donderdag 28 mei 2020 werd er eindelijk uitvoerig gesproken over het actieplan verkeersveiligheid van het college. De VVD Rijswijk vraagt al jaren, bij monde van raadslid Menno Ezinga, om een doeltreffend, creatief en ambitieus actieplan om de verkeersveiligheid in Rijswijk te verbeteren. Het plan wat het college heeft voorgelegd mist echter ambitie, creativiteit en daadkracht, het is tijd om woord om te zetten naar daad. Lees hier onze voorstellen! Lees verder

 • De column van Coen (20): Rijswijkse politiek in coronatijden

  21 mei − Het is weer tijd voor een nieuwe column van Coen, deze keer over de Rijswijkse politiek in coronatijden. De raad is weer begonnen en dat is ook hard nodig. Er gaan een hoop zaken niet goed in Rijswijk, zoals de financiën, het Huis van de Stad, een gebrek aan daadkracht en een college die de controle kwijt is samen met een coalitie die geen eenheid vormt. Tijd voor actie! Lees het hier in de column van Coen! Lees verder

 • Een veiliger Rijswijk: acties tegen ondermijnende activiteiten!

  19 mei − De VVD Rijswijk heeft vragen gesteld aan het college over ondermijnende activiteiten in Rijswijk. Recent heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een handreiking APV en ondermijning aangeboden aan gemeenten. Deze dient ter inspiratie voor gemeenten om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De VVD Rijswijk zet zich in om ondermijning in Rijswijk tegen te gaan en te voorkomen. Lees de vragen hier! Lees verder

 • Sociale woningbouw en middenhuur in Rijswijk: optreden van de wethouder is teleurstellend!

  18 mei − Tijdens de digitale raadsvergadering van 12 mei is mede op verzoek van de VVD Rijswijk uitgebreid gesproken over de plannen van het college met betrekking tot de woningbouw in Rijswijk. Het optreden van de wethouder wonen is echter teleurstellend te noemen! Lees hier hoe de vergadering liep, wat de VVD Rijswijk heeft binnengehaald en wat de VVD Rijswijk nog meer wil bereiken! Lees verder