• VVD Rijswijk groeit!

  12 oktober − Het ledenaantal van de VVD Rijswijk zit de laatste maanden in de lift. Deze week mochten wij ons 125ste lid verwelkomen. Lees verder

 • Coen Sleddering benoemd als lijsttrekker VVD Rijswijk

  10 oktober − Coen Sleddering is door de leden van de VVD Rijswijk unaniem benoemd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Coen is lid van de Rijswijkse gemeenteraad en voor velen een vertrouwd gezicht in Rijswijk. Lees verder

 • Nieuwe sporthal in Rijswijk

  30 september − De kogel is door de kerk! VVD-wethouder René van Hemert stuurt zijn plan voor de nieuwe sporthal in Rijswijk naar de gemeenteraad. Het gaat om een mooie sportaccomodatie op de Elsenlaanlocatie, op een plek midden in Rijswijk. Ook (nieuwe) basisscholen in de buurt kunnen er gebruik van maken voor bewegingsonderwijs. Lees verder

 • VVD fractie geeft een duidelijke opdracht aan de wethouder Financiën.

  22 september − De gemeenteraad heeft het College B&W toestemming gegeven de volgende stap te zetten in het proces van de verkoop van de Eneco aandelen die in het bezit zijn van de gemeente Rijswijk. Ook de VVD fractie heeft ingestemd met de verkoop, maar wel met een duidelijke opdracht aan de wethouder Financiën. Lees verder

 • Van de voorzitter: het lokale partijkartel van de VVD

  15 september − We zitten er midden in. Het proces van wie er aan de bal mag in Rijswijk van 2018 tot 2022. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018 en we moeten dus nu, de zomer van 2017 gaan bekijken wie wij opvoeren als onze aanstaande kandidaat leiders van de Rijswijkse gemeenschap. Lees verder

 • Van de voorzitter: Matig succes

  27 juli − Mensen uit de lijst van de veronderstelde 500 rijkste Nederlanders van het blad Quote worden bekende Nederlander, doordat zij rijk zijn. Andersom wekken bekende Nederlanders in hoofdzaak uit de amusementsindustrie doorgaans net zo de indruk well to do te zijn. Ben je bekend, dan ben je rijk en ben je rijk, dan ben je bekend. Beroemdheid en rijkdom lijken met elkaar vereenzelvigd te raken. En wie wil nou niet rijk en beroemd zijn? Lees verder

 • Zomercolumn - Cri de coeur

  27 juli − Als je in Rijswijk een auto deelt en een parkeervergunning wilt hebben, dan moet je je verplicht inschrijven bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik. Het lidmaatschap kost 20 euro per jaar voor zowel de lener als de uitlener (dus 40 euro per jaar). Wat krijg je daar dan voor? Een 'bewijs' dat je autodeler bent. Een amateuristisch printje van 1 A4-tje. De gemeente vindt dat je hiermee officieel autodeler bent en pas dan kun je een parkeervergunning krijgen. Krijg je nog meer voor die 40 euro? Ik zou ook nog profiteren van een slimme verzekering. Heb ik daar om gevraagd? Zoals ik ook niet op voorhand en verplicht(!) het 'Autodelen' wil propageren, hetgeen ik doe als ik lid word van deze Vereniging. Lees verder

 • Raadsvergadering 4 juli

  27 juli − Op 4 juli vond de laatste raadsvergadering van dit politieke seizoen plaats, gewijd aan de Jaarrekening 2016 en de Halfjaarrapportage/Kadernota 2017. Onze fractievoorzitter, Arthur Sterk, onderstreepte in zijn bijdrage het toenemend belang van cybersecurity en de noodzaak voor het beschermen van gegevens. Ook de accountant en de auditcommissie pleitten daarvoor. De VVD onderschrijft dan ook de verdere investeringen die de gemeente voornemens is hierin te doen. Lees verder

 • Verslag Politiek Cafe – Rogier vd Sande d.d. 26-6-2017

  13 juli − Maandag 26 juni mochten we weer genieten van een gezellig Politiek Café in Rijswijk. Deze keer was Rogier van der Sande onze gast in het Politiek Café. Rogier voelde zich in de jaren 80 al thuis bij de VVD. Hij had een eigen mening of er wel of geen kruisrakketten op Nederlands grondgebied geplaatst mochten worden, en er was maar één partij die hetzelfde vond als hij. En zo is zijn interesse voor de politiek gewekt en ging hij politicologie studeren in Leiden. Lees verder

 • Lagere lasten en handen uit de mouwen

  04 juli − Tijdens de vergadering van de gemeenteraad Rijswijk over de uitgangspunten voor de begroting 2018 heeft de VVD fracties het College nadrukkelijk verzocht om de lasten voor burgers en bedrijven te verlagen, de uitgaven beter te beheersen en de handen nog even flink uit de mouwen te steken in dit laatste begrotingsjaar voor de verkiezingen. Lees verder

 • Jorke van der Pol campagneleider GR 2018

  22 juni − Jorke van der Pol is bereid gevonden om voor VVD Rijswijk op te treden als campagneleider voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 die op 21 maart zullen worden gehouden. Het bestuur van VVD Rijswijk feliciteert hem hartelijk met zijn aanstelling en dankt hem voor zijn bereidheid deze belangrijke taak op zich te nemen. Jorke heeft in het bestuur de communicatieportefeuille verzorgd en was daarna secretaris van VVD Rijswijk. Hij heeft zijn bestuursfunctie beschikbaar gesteld om als kandidaat gemeenteraadslid te kunnen opgaan in de aanstaande verkiezingen. Lees verder

 • VAN DE VOORZITTER: VAN DE VLEKKELOZE OVERHEID NIETS NIEUWS

  22 juni − De combinatie van consequente herhaling en oplopend volume was vrij lang de belangrijkste debatingtruc van mijn kinderen, vooral voor snoep en televisieprogramma’s. Na verloop van tijd kreeg men bij ons thuis door dat een effectievere manier om dingen gedaan te krijgen een combinatie is van timing en vasthoudendheid: wachten tot het juiste moment en dan voorzichtig informeren of het ouderlijk standpunt al is veranderd. Zo wordt bij ons thuis bij tijd en wijle de aanschaf van een hond en/of een playstation gepeild, en inderdaad, het is een kwestie van tijd. Lees verder

 • Bijeenkomst verkiezingsprogramma VVD Rijswijk op 24 juni

  22 juni − In het kader van het opstellen van het concept verkiezingsprogramma voor de VVD in Rijswijk is er op zaterdag 24 juni weer een brainstormsessie. De bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis en begint om 10.30u. Graag even aanmelden bij verkiezingsprogramma@vvdrijswijk.nl Lees verder

 • Pizzeria Casanova weer op de agenda in Rijswijk

  22 juni − Op dinsdag 20 juni behandelde de Rijswijkse gemeenteraad opnieuw de situatie rond de pizzeria Casanova. De VVD fractie heeft hier met grote ergernis kennis van genomen. Dit al jaren lopende dossier is na vele schermutselingen, onderhandelingen over dwangsommen en door de gemeente Rijswijk gewonnen rechtszaken -tot aan de Raad van State zelfs- afgesloten met een overeenkomst tussen de desbetreffende ondernemer en de gemeente Rijswijk. De afspraken die door beide partijen zijn ondertekend komen neer op een vertrek van de pizzeria uiterlijk 31 december 2017. Lees verder

 • Verslag Politiek Cafe – Liberaal groen d.d. 29-05-2017

  14 juni − Dit keer organiseerden wij het Politiek Cafe samen met Ewout Donszelmann van D66. Te gast waren Stientje van Veldhoven (D66) en Remco Dijkstra (VVD), als gebruikelijk weer kundig geïnterviewd door René van Hemert. Lees verder

 • Coen Sleddering geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de VVD

  12 juni − Op dinsdag 6 juni is Coen Sleddering geïnstalleerd als gemeenteraadslid namens de VVD in Rijswijk. Hij neemt de plaats in van Nicky de Haaij die zich terugtrok uit de fractie. Na zijn installatie nam Coen Sleddering plaats naast fractievoorzitter Arthur Sterk en collega raadslid Tom Henskens. Lees verder

 • Opleiding en Training

  29 mei − De komende maanden worden in Den Haag een aantal trainingen georganiseerd. Ook geïnteresseerden uit Rijswijk zijn van harte welkom bij deze opleidingen en trainingen. Lees verder

 • Fractie in actie: Terug naar de Generaal Spoorlaan ?!

  22 mei − Op 9 mei jl. heeft de Raad gestemd over het Raadsvoorstel ‘Resultaten onderzoek gefaseerde uitvoering Huis van de Stad’. Hiermee is een eerste serieuze stap gezet richting de ontwikkeling van een Huis van de Stad. Het definitieve besluit tot terugkeer is overigens nog niet genomen. Het College krijgt met het genomen besluit ‘slechts’ de ruimte om verder te gaan met het uitwerken van de plannen. Lees verder

 • RijswijkBuiten krijgt busverbinding

  16 mei − Onze vervoerswethouder René van Hemert is het gelukt om bij de Metropoolregio succesvol voor elkaar te krijgen dat buslijn 51 per augustus 2017 voortaan over de Prinses Beatrixlaan en de Ruys de Beerenbrouckstraat (Delft) gaat rijden. Hiermee krijgt RijswijkBuiten een eerste OV-voorziening. Lees verder

 • Politiek café: debatavond Liberaal Groen

  15 mei − VVD en D66 Rijswijk organiseren een gezamenlijk openbaar politiek café met als thema Liberaal Groen: milieu en duurzaamheid. Liberaal Groen is het samenwerkingsverband tussen VVD en D66 op dit terrein. Wat zijn de overeenkomsten, en waar zitten de verschillen? Lees verder