Udo Oelen

Udo Oelen

Raadslid VVD Rijswijk

Samen met mijn vrouw woon ik sinds 2006 in Rijswijk. De eerste tien jaar in Leeuwendaal, sinds 2016 in de Bomenbuurt. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam voor de Nederlandse Spoorwegen op het hoofdkantoor in Utrecht.

In de afgelopen jaren heb ik mij als raadslid voor de VVD Rijswijk ingezet voor een mooie, leefbare, bloeiende en bereikbare stad. Ik ben met name actief op de terreinen verkeer, ruimtelijke ordening en economie. Doorde grote woningnood is het belangrijk dat er woningen bij komen, ook in Rijswijk, waarbij mijn uitgangspunt is dat het karakter van de stad bewaard blijft. Geen hoogbouw bijvoorbeeld in de oude stad.

Als er bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden direct na wordt gedacht over een goede bereikbaarheid doormiddel van voldoende beschikbaar OV, goede fietspaden en veilige wegen. Het opdelen van huizen in verschillende woningen om te verhuren moet actief tegen worden gegaan. Het zorgt vaak voor overlast en achteruitgang van wijken. Ook moeten we onze economie versterken. Een stad zonder gezonde economie wordt een slaapstad en dat willen we in Rijswijk niet. Ondernemers willen ondernemen en moeten daarvoor de ruimte krijgen. Geen betutteling vanuit de gemeente, maar een rode loper om te ondernemen.

Rijswijk is een mooie stad om in te wonen, werken en te genieten. Dat moet zo blijven en wordt door de VVD Rijswijk beter.

Ga in gesprek met Udo.
App naar 06 16 38 73 71
of mail uoelen@rijswijk.nl