Het campagneteam in Leeuwendaal

Afgelopen zaterdag was het campagneteam van de VVD Rijswijk aanwezig in de wijk Leeuwendaal. Hier hebben we uitgebreid gesproken met een aantal bewoners over de onderwerpen die zij aandroegen. Zo werd meermaals gesproken over het tekort aan parkeerplaatsen. Niet alleen de toename van auto’s in de wijk wordt daarin als aanleiding gezien maar ook het aanwezige woon-werk verkeer voor de bedrijven in de nabije omgeving. Een ander aspect dat meerdere bewoners zorgelijk vonden, betrof het harde rijden in de wijk terwijl stapvoets de snelheid is die geldt.

Onveiligheid werd ook ervaren door inbraken die in de afgelopen tijd in Leeuwendaal voorkwamen. Een intensievere aanwezigheid van politie in de vorm van surveillance en de wijkagent wordt als zeer wenselijk gezien, juist omdat dit probleem deze wijk al zolang teistert.

Deze en andere thema’s zoals ouderenzorg en -mobiliteit, ruimtelijke ordening en leegstand in de winkels kwamen aan de orde. Wij gaan hiermee aan de slag! Meer informatie over wat wij doen vindt u in ons verkiezingsprogramma op: https://rijswijk.vvd.nl/standpunten