In gesprek met inwoners langs de Vliet

Afgelopen avond heeft de Rijswijkse VVD een koude maar productieve actie gehouden door met de inwoners langs de Vliet in gesprek te gaan. Wat kan er beter in uw wijk, of wat gaat er juist goed? Er kwamen leuke en interessante gesprekken uit! Wat kregen we te horen: Lagere lasten voor de Rijswijkse inwoners, ook rond de Vliet? Doen! Wat naar voren kwam was een grotere vraag naar laadpaaltjes in de omgeving van de Vliet. De Rijswijkse VVD zet zich in voor een bredere beschikbaarheid van oplaadpunten. Het groen in de buurt werd genoemd als een fijn punt, maar dit moet wel goed in stand worden gehouden. Ook het parkeren en de geluidsoverlast vanaf de snelweg werden door een aantal inwoners genoemd. Wat echter vooral naar voren kwam was dat ook dit een fijne wijk is om in te wonen! De VVD Rijswijk zet zich in om ook deze wijk fijn en mooi te houden. Dit gaat niet vanzelf, daar mogen de inwoners ook wat voor van de gemeente verwachten. De Rijswijkse VVD zet zich hiervoor in, wil je weten hoe? Lees hier onze plannen.