De column van Coen (4)

Na een korte rustige vakantieweek is de verkiezingscampagne aan de eindsprint begonnen. Geheel passend in het WK sprint dat ook dezer dagen zal worden gehouden, gaan wij voor goud! Het canvassen wordt intensief voortgezet in diverse wijken en de VVD zal aanwezig zijn op bijvoorbeeld de weekmarkt in Oud Rijswijk en In de Bogaard. En natuurlijk worden er in de slotweek voor de gemeenteraadsverkiezingen een aantal debatten georganiseerd. Zo is er een Roze debat, een Cultuurdebat, het Leeuwendaaldebat, een Jongerendebat en natuurlijk het grote afsluitende Lijsttrekkersdebat. Kortom, nog veel werk te doen voor het campagneteam en de kandidaten. Zowel voor de kiezers als voor de campagnevoerders zijn de weersomstandigheden natuurlijk een uitdaging. De temperatuur - zeker de gevoelstemperatuur - is laag deze weken, maar het enthousiasme en de warme reacties compenseren veel!

Ook de huidige Gemeenteraad neemt een eindsprint. Op dinsdag 6 maart is de laatste reguliere raadsvergadering. Niet veel zware en uitdagende onderwerpen op de agenda. Het College van B&W doet geen nieuwe voorstellen en stelt belangrijke beslissingen uit tot het moment dat het volgende College is geïnstalleerd na de verkiezingen en de formatie. Natuurlijk, de stad moet bestuurd worden, dus als er dringende zaken zijn, dan worden er beslissingen genomen en zorgvuldig afgehandeld. Tot op de laatste dag van deze raadsperiode is de VVD bezig met een zorgvuldig en verantwoordelijk stadsbestuur.

Helaas zal er in de laatste vergadering wel weer een bizarre ontwikkeling zijn. Een typisch gevalletje Rijswijkse ziekte… Door het vroegtijdig aftreden van mevrouw Van der Horst (gestopt, maar als sympathisant betrokken bij WIJ) en de heer Fischer (vertrek bij Gemeentebelangen en nu op de lijst bij OR) moeten er deze laatste vergadering twee nieuwe raadsleden benoemd worden. En deze raadsleden nemen dan waarschijnlijk weer afscheid op 28 maart. Kan het gekker? Ja zeker, in Rijswijk kan alles. Want één van de te benoemen kandidaten van Gemeentebelangen stapt in deze laatste vergadering nog even snel over naar een andere of eigen fractie.

Natuurlijk verloopt alles volgens de Kieswet en de geldende afspraken en protocollen, maar wie neemt dit nog serieus? Wat mij betreft zien de voor 1 maand nieuw te benoemen raadsleden er gewoon van af. Zadel de gemeente niet op met administratieve en bureaucratische lasten voor deze korte laatste periode. Gebruik het gezonde verstand en belast het belangrijkste democratische instituut in Rijswijk niet met deze flauwekul.

Ik ben benieuwd of wij komende dinsdag weer een aflevering te zien krijgen van Circus Rijswijk.