Wat wil de VVD in Rijswijk op het gebied van afval?

De VVD wil dat Rijswijk voor iedereen die er woont, werkt, naar school gaat, zorg nodig heeft of een dagje op bezoek komt een fijne stad blijft. Dat gaat niet vanzelf. Daarom mogen we best iets van de gemeente verwachten. Niet alleen maar nota’s en visies, maar vooral concrete acties. Gewoon doen dus! En wat wil de VVD in Rijswijk op het gebied van afval? De VVD wil:
- Dat waar eigen vuilcontainers geen oplossing zijn zoveel mogelijk voor ondergrondse depots wordt gekozen.
- Dat de rotzooi op straat bestreden wordt, door zwerfvuil, graffiti en andere vervuiling snel op te ruimen en, indien mogelijk, de kosten te verhalen op de dader.
- Dat mensen die illegaal afval dumpen hard worden aangepakt.
- Dat wordt onderzocht of nascheiding van afval goedkoper en beter voor het milieu is dan voorscheiding. Daarbij moet ook worden gekeken of duurzaam bruikbare materialen gerecycled kunnen worden. Ook moet gekeken worden wat de economische meest rendabele variant van afval scheiden is waarbij ook de samenwerking met andere gemeenten betrokken wordt.
- Dat wordt gekeken of het ophalen van huisafval efficiënter en goedkoper kan dan nu het geval is.
- Dat wordt onderzocht of Avalex op termijn wel de juiste partij is voor het ophalen en verwerken van afval in Rijswijk.
- Dat de afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op het aantal mensen dat op een adres is ingeschreven omdat het niet eerlijk is dat kleinere gezinnen net zo veel betalen als grotere gezinnen.
- Dat de kosten voor rioolheffing eerlijk over alle inwoners en bedrijven worden verdeeld.
- Dat de gemeente stimuleert dat kringloopbedrijven, weggeefwinkels en repaircafe’s samen werken met de milieustraat van de afvalverwerker en zich ontwikkelen tot circulair ambachtscentra. Niet alleen het aanbieden van afgedankte producten voor hergebruik, maar ook het maken van nieuwe producten uit oude producten. Niet alleen voor de duurzaamheid, maar ook bieden deze centra goede kansen voor de werkgelegenheid.

Wilt u meer weten over de plannen van de VVD? Die leest u hier.