De VVD Rijswijk over wonen

De VVD wil dat Rijswijk voor iedereen die er woont, werkt, naar school gaat, zorg nodig heeft of een dagje op bezoek komt een fijne stad blijft. Dat gaat niet vanzelf. Daarom mogen we best iets van de gemeente verwachten. Niet alleen maar nota’s en visies, maar vooral concrete acties. Gewoon doen dus! En wat zijn de plannen van de VVD op het gebied van wonen?

De VVD wil:
- Dat het woningaanbod in Rijswijk evenwichtig en divers is. Gelet op het grote aandeel van sociale woningbouw in Rijswijk, moet de norm van 30% voor sociale woningbouw bij nieuwbouw worden losgelaten.
- Dat woningcorporaties en gemeente meer doen om ervoor te zorgen dat sociale huurwoningen worden toebedeeld aan burgers die ze echt nodig hebben en het zogenaamde scheefwonen wordt teruggedrongen.
- Dat voorzieningen en woningaanpassingen om langer zelfstandig te blijven wonen voor ouderen vlot en efficiënt worden ingezet.
- Dat er, samen met marktpartijen, woningcorporaties en zorginstellingen, wordt gekeken naar nieuwe woonvormen waar wonen en zorg beter met elkaar kunnen worden gecombineerd.
- Dat er extra aandacht komt voor betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en doorstromers.
- Dat er extra aandacht komt voor de categorie huurwoningen met een huur tussen de €800 en €1200.
- Dat oude kantoorpanden een nieuwe bestemming krijgen door ze om te bouwen naar kluswoningen, startersappartementen of zorgwoningen.
- Dat de gemeente het splitsen van woningen slechts toestaat als dit geen nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van de buurt heeft.
- Dat bij de inrichting van wijken voldoende ruimte voor speeltuintjes en trapveldjes wordt ingeruimd.
- Dat de gemeente zorgt voor een kwalitatief hoogwaardig beheer van de stad en het behoud en onderhoud van groen in Rijswijk.

Wilt u meer weten over de plannen van de VVD? Die leest u hier.