De VVD Rijswijk over asielzoekers, statushouders en integratie

De VVD wil dat Rijswijk voor iedereen die er woont, werkt, naar school gaat, zorg nodig heeft of een dagje op bezoek komt een fijne stad blijft. Dat gaat niet vanzelf. Daarom mogen we best iets van de gemeente verwachten. Niet alleen maar nota’s en visies, maar vooral concrete acties. Gewoon doen dus! En wat zijn de plannen van de VVD als het gaat om asielzoekers, statushouders en integratie?

De VVD wil:
- Dat voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten in Nederland geen plaats is. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. De gemeente werkt bij uitzetting samen met de landelijke overheid.
- Dat het Asielzoekerscentrum (AZC) in Rijswijk niet wordt uitgebreid en zo mogelijk wordt afgeschaald.
- Dat de gemeente alleen haar medewerking bij de opvang van asielzoekers verleend als er ook gezorgd wordt voor extra capaciteit bij de politie om problemen te voorkomen.
- Dat de politie en maatschappelijke organisaties samenwerken om jihadisme en/of radicalisering vroegtijdig op te sporen en beter aan te pakken.
- Dat de gemeente er alles aan doet om te voorkomen dat haatpredikers en andere vertegenwoordigers van antidemocratische en/of ongewenste partijen/organisaties hun boodschap in Rijswijk kunnen verspreiden. De burgemeester mag het bewaren van de openbare orde daarbij wat ons betreft zo ruim als mogelijk uitleggen met uiteraard een goede blik op de vrijheid van vergadering en meningsuiting door deze niet onnodig te beperken.
- Dat de gemeente statushouders geen voorrang geeft bij het verkrijgen van een sociale huurwoning.
- Dat de gemeente alternatieve huisvesting creëert voor statushouders met de financiële middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
- Dat nieuwkomers de taal leren en hun best doen om een baan te vinden. De gemeente kan hen helpen door actief te wijzen op de mogelijkheid van cursussen.

Wilt u meer weten over de plannen van de VVD? Die leest u hier.