De VVD Rijswijk over veiligheid

De VVD wil dat Rijswijk voor iedereen die er woont, werkt, naar school gaat, zorg nodig heeft of een dagje op bezoek komt een fijne stad blijft. Dat gaat niet vanzelf. Daarom mogen we best iets van de gemeente verwachten. Niet alleen maar nota’s en visies, maar vooral concrete acties. Gewoon doen dus! En wat zijn de plannen van de VVD op het gebied van veiligheid?

De VVD wil:
- Dat er voldoende wijkagenten zijn en dat nieuwe taken voor de politie niet ten koste gaan van het aantal wijkagenten in onze gemeente.
- Dat de gemeente samenwerkt bij de aanpak van hennepteelt en dat de burgemeester zijn bevoegdheid om panden waar hennep is gekweekt te sluiten maximaal gebruikt.
- Dat de burgemeester zijn bevoegdheden bij het tegengaan van overlast in buurten maximaal inzet.
- Dat mobiel cameratoezicht wordt ingezet bij hotspots en bij grote bijeenkomsten of evenementen.
- Dat de gemeente consequent handhaaft en besluiten uitvoert.
- Dat de politie en maatschappelijke organisaties samenwerken om jihadisme en/of radicalisering vroegtijdig op te sporen en beter aan te pakken.
- Dat de gemeente samenwerkt met andere gemeenten bij de aanpak van criminaliteit, om te voorkomen dat problemen zich van de ene naar de andere gemeente kunnen verplaatsen.
- Dat de gemeente gebruik maakt van de Wet BIBOB om vergunningen te weigeren of in te trekken als deze worden misbruikt voor criminele activiteiten.
- Dat de gemeente zich maximaal inspant om ervoor te zorgen dat inwoners die niet naar het politiebureau kunnen om aangifte te doen, gebruik kunnen maken van internet of de wijkagent kunnen vragen bij hen thuis langs te komen.
- Dat de gemeente actief beleid voert om de bewustwording voor cybersecurity bij de eigen organisatie en bij burgers en bedrijven in Rijswijk te bevorderen en cybercriminaliteit actief wordt bestreden.

Wilt u meer weten over de plannen van de VVD? Die leest u hier.