De column van Coen (10): Het coalitieakkoord!

In mijn vorige column gaf ik een toelichting op de verkiezingsuitslag en een uitleg over de verkenningsperiode van de heer Van der Tak. Recht doen aan de uitslag en rekening houden met opstelling van sommige partijen ten opzichte van elkaar.

Daarna zijn wij aan de slag gegaan met GroenLinks, VVD,D66 en WIJ. Op verzoek van die 4 partijen heeft de heer Van der Tak het proces van onderhandelingen begeleid.

Het waren pittige onderhandelingen, maar ze verliepen in goede sfeer. Natuurlijk ging het soms ook even mis en liepen de emoties, meningsverschillen en ergernissen hoog op. Maar uiteindelijk hebben de partijen elkaar gevonden in het belang van de stad en in het belang van de burgers en bedrijven in de stad. Er is nu een akkoord op hoofdlijnen dat verder uitgewerkt gaat worden in een werkprogramma van het College. Bij die uitwerking zullen de raad en andere belanghebbenden worden betrokken, zodat het werkprogramma iets van de hele Rijswijkse samenleving gaat worden. Dat kost natuurlijk tijd, maar is belangrijk om een goede samenwerking in de raad en de stad te realiseren.

De VVD is blij dat het akkoord een stevig en degelijk financieel kader bevat. Ambities zijn goed, maar moeten wel betaalbaar zijn. Wij moeten verstandig omgaan met het geld van de belastingbetaler.

Het wethoudersteam met 4 wethouders staat er klaar voor. Onze Jorke heeft een zware portefeuille gekregen met Financiƫn inclusief deelnemingen(Avalex, DSW enz.) en het ENECO dossier. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het Sociaal Domein (Werk & Inkomen, WMO, armoede en jeugdzorg) en zal hij een nieuwe, moderne en inhoudsgerichte subsidieverordening gaan opstellen. Deze portefeuille was voor de VVD de eerste keus, voor buitenstaanders misschien een verrassing. Die zien de VVD eerder op de vertrouwde dossiers als verkeer & vervoer en economie. En juist daarom wilden wij dat deze keer niet doen. Een nieuw College, een nieuwe VVD wethouder met een nieuwe, uitdagende en belangrijke portefeuille. De VVD wenst hem daar veel succes mee. Hij kan daarbij rekenen op een sterke en vernieuwde VVD fractie in de gemeenteraad, die al staat te trappelen van ongeduld om aan de slag te gaan. Met verantwoordelijkheidsgevoel en zoals altijd: met een positief kritisch geluid!